Laatste Nieuws

In actie tegen laaggeletterdheid - Week van Lezen en Schrijven in Rijswijk

 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Dat heeft veel gevolgen. Een baan vinden, gezond leven en grip hebben op je geldzaken is dan lastiger. Daarom doet Gemeente Rijswijk in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, en alle partners uit het taalnetwerk mee aan de Week van Lezen en Schrijven door tussen 6 en 12 september extra aandacht voor dit onderwerp te vragen met een aantal activiteiten.
 

“Nog steeds kan een deel van onze inwoners niet goed vooruit met de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en digitale activiteiten. Juist de afgelopen tijd zagen we hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor basisvaardigheden en duidelijke communicatie.

In actie tegen laaggeletterdheid - Week van Lezen en Schrijven in Rijswijk

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn extra kwetsbaar op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Vooral van de groep jongeren groeit het aantal laaggeletterden steeds meer. De aanpak van laaggeletterdheid is daarom belangrijker dan ooit. Met de Week van Lezen & Schrijven zetten we dit belang op de kaart en wij als gemeente ondersteunen van harte de activiteiten,” aldus wethouder Johanna Besteman (Onderwijs).

Activiteiten

In Rijswijk zet de gemeente Rijswijk, de Bibliotheek en alle partners uit het taalnetwerk zich in om extra aandacht te schenken aan laaggeletterdheid. Zo vinden er in de Bibliotheek aan de Vliet meerdere activiteiten plaats:

Start VoorleesExpress

Op zaterdag 4 september is de start van de VoorleesExpress. Wethouder Johanna leest voor uit het boek De Voorleestrein. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen. Vrijwilligers gaan voorlezen bij gezinnen thuis in Rijswijk aan kinderen tussen 2 – 6 jaar. Niet alleen de kinderen komen zo in aanraking met taal. Ook hun ouders worden hierdoor gestimuleerd aan de slag te gaan met boeken, (voor)lezen en taal. In Rijswijk is de VoorleesExpress een samenwerking van de Rijswijkse basisscholen, de gemeente Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet.

Startbijeenkomst “Geletterheid onder jonge mensen”

Op maandag 6 september wordt er een interactieve ontbijtsessie georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven. Deze ochtend gaan we in gesprek over jonge mensen die moeite hebben om mee te doen in onze samenleving. Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Lancering campagne ‘Ik wil leren’

Op woensdag 8 september lanceren Doe Weer Mee! en het Taalhuis Rijswijk in samenwerking met het Taalnetwerk, de campagne ‘Ik wil leren’. Doel van de campagne is het bereiken van meer laaggeletterden. Zij kunnen met flyers of via een lokale website aangeven wat ze willen leren zoals lezen, schrijven, rekenen, computeren of omgaan met geldzaken. Daarna worden zij doorverwezen naar passend aanbod. Bij de lancering wordt het campagnemateriaal onthuld in het bijzijn van taalambassadeurs Leyla Beers en Leo van der Werf die het gezicht van de campagne vormen.

De bibliotheek is tijdens de activiteiten open voor bezoekers. Maar vanwege coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten zelf besloten en alleen voor genodigden. 
Terug
dinsdag 7 september 2021 09:22:45 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob