Laatste Nieuws

Rijswijk stopt ruim een half miljoen in herstel voor cultuur

 

De gemeente Rijswijk heeft € 610.007 euro ter beschikking gesteld om de culturele sector in de stad te ondersteunen bij de gevolgen die zij ervaren van de coronacrisis. Met het bedrag wil de gemeente de cultuursector op de korte termijn behouden en ook voor de toekomst sterker maken.
 

 Verenigingen en stichtingen met culturele activiteiten kunnen steun aanvragen om verlies door corona te compenseren, voor het mogelijk maken van culturele activiteiten binnen de nog geldende beperkingen en voor het ontwikkelen van nieuwe concepten voor de toekomst. Het geld dat Rijswijk beschikbaar stelt, komt uit het steunpakket voor de culturele sector van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Rijswijk stopt ruim een half miljoen in herstel voor cultuur

“De culturele sector is één van de sectoren die bovengemiddeld geraakt worden door de coronacrisis. Ook het culturele leven in Rijswijk is hard getroffen. Ik vind het van belang voor al onze inwoners dat kunst en cultuur toegankelijk blijven voor iedereen. Door Rijswijkse culturele stichtingen en verenigingen financieel te ondersteunen in de gevolgen die zij ervaren van de coronacrisis kunnen we een breed cultuuraanbod behouden,” aldus Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur & Onderwijs.


Aanvragen

Rijswijkse culturele stichtingen en verenigingen die aantoonbaar geraakt zijn door de coronacrisis kunnen steun aanvragen. Andere rechtsvormen kunnen als samenwerkingspartner onderdeel zijn van een aanvraag om steun voor het mogelijk maken van cultuur binnen de beperkingen en/of transformatie op de lange termijn. De aanvraagtermijn start op 1 september 2021en sluit op 1 oktober 2021.


Ga voor meer informatie over het indienen van een aanvraag naar www.rijswijk.nl/steuncultuur.

 

Wethouder Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur & Onderwijs (foto: gemeente Rijswijk)
Terug
vrijdag 23 juli 2021 08:49:32 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob