Laatste Nieuws

Corona dichtbij: Petra de Nooy, geestelijk verzorger, aan het woord

 

Petra de Nooy werkt als vrijgevestigde geestelijke verzorger thuis voor de Stichting Transmurale Zorg. Deze stichting is een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden en stimuleert efficiënte steun- en zorgnetwerken in de regio. Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.

Corona dichtbij: Petra de Nooy, geestelijk verzorger, aan het woord

Petra komt bij mensen thuis en is iemand die naar je luistert en met je meedenkt op het moment dat je behoefte hebt aan een goed gesprek of juist aan een luisterend oor. Ze is er voor iedereen die een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Of het nu gaat om rouw na het overlijden van een dierbare aan corona, of omdat je je zorgen maakt na het verlies van je baan of omdat je bang bent voor de toekomst die opeens heel onzeker lijkt te zijn geworden door de uitbraak van corona. Waar een psycholoog meestal pas om de hoek komt kijken na verwijzing door de huisarts en een maatschappelijk werker meer gericht is op het oplossen van een specifiek probleem, kun je bij Petra terecht als je levensvragen hebt.

Wat zijn levensvragen?

Levensvragen zijn vragen over het leven en je plaats in de wereld. Het gaat onder meer om vragen als: Wat maakt het leven de moeite waard om geleefd te worden? Heeft het leven zin? Wat is belangrijk in het leven? Hoe kun je met ziekte, ouderdom of naderende dood omgaan? Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Het zijn grote vragen over zin en bedoeling van het leven. En het zijn ook de kleine vragen die zich in het alledaagse afspelen. Van ‘wat maakt het leven de moeite waard’ tot ‘wat maakt de dag de moeite waard’.

Voor wie?

De ondersteuning is bedoeld voor iedereen vanaf 50 jaar en voor iedereen die ongeneeslijk ziek is (ongeacht de leeftijd) en niet meer behandeld kan worden. Iedereen die tot een van deze groepen behoort, kan contact opnemen met een van de geestelijk verzorgers. Het is mogelijk om een voorkeur aan te geven voor een geestelijk verzorger met een bepaalde geloofs- of levensovertuiging. Praat je liever met een vrouw of juist met een man? Je kunt ook wat dit betreft zelf aangeven waar je voorkeur naar uitgaat. Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting Transmurale Zorg: https://transmuralezorg.nl/projecten/actueel-overzicht-aangesloten-gv-ers/(externe link)

Petra vindt het fijn om u bij een eerste kennismaking thuis te ontmoeten. Maar bent u angstig in verband met corona, dan voert ze ook wel gesprekken tijdens een wandeling buiten en of telefonisch. Bij vragen, voor meer info of bij een mogelijke aanmelding neem contact op met Petra via petradenooy@gmail.com(link stuurt een e-mail).

Petra: “Het is best een hele complexe tijd omdat je niet goed weet wat er allemaal gaat gebeuren. Een geestelijk verzorger kan je dan net even wat lucht geven en biedt een luisterend oor”.

 

Foto: Petra de Nooy en haar Rijswijkse collega Jannozien Moggré
Terug
vrijdag 30 april 2021 07:35:19 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob