Laatste Nieuws

Groenstrook Jozef Israëlslaan opgeknapt

 

In navolging van het in 2020 opgeknapte gedeelte van de groenstrook aan de Jozef Israëlslaan, wordt het verlengde van de groenstrook aan de andere zijde van de Lindelaan nu ook opgeknapt. Voor een fraaie en eenduidige uitstraling is ook hier gekozen voor plantvakken met kleurrijke beplanting, nieuwe verharding, paaltjes en een nieuw schelpenpad. Deze investeringen liggen in lijn met de Stadsvisie Rijswijk 2030. Hierin wordt gepleit voor een mooie omgeving door te investeren in een groenvoorziening die zowel meer variëteit als kleur bevat. De werkzaamheden zullen starten in de tweede week van februari.

 

De Jozef Israëlslaan is een mooie groene laan in het Rembrandtkwartier. Op enkele delen van deze laan is een brede groenstrook in het midden van de weg. Eind 2020 heeft de gemeente de groenstrook tussen de van Ostadelaan en de Lindelaan opgeknapt. Aanleiding hiervoor was het achterstallige onderhoud en de wensen van een aantal bewoners voor fietsparkeerplaatsen en meer kleur in de straat.

Groenstrook Jozef Israëlslaan opgeknapt

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de strook met ruimte voor fietsparkeerplaatsen en kleurrijke beplanting. Met de nieuwe beplanting is gekozen voor bij- en vlindervriendelijke soorten. In combinatie met de aanpassingen, zijn in de groenstrook ook de bestrating, verouderde paaltjes en het schelpenpad vernieuwd.

Om de nieuwe beplanting goed te laten aanslaan is er een onderhoudscontract afgesloten voor het eerste jaar. In deze periode krijgt de beplanting extra water en wordt het onkruid regelmatig verwijderd en afgevoerd. Hierdoor kan het plantvak dichtgroeien en krijgt onkruid in de toekomst minder kans.
Terug
vrijdag 5 februari 2021 07:23:14 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob