Laatste Nieuws

Geef uw mening over de openbare ruimte in het nieuwe stadscentrum In de Bogaard

 

De transformatie van In de Bogaard van winkelcentrum naar een groen en levendig stadscentrum, neemt meerdere jaren in beslag. Het wordt stapsgewijs uitgevoerd, aansluitend op de nieuwbouw van woningen en winkels. Tussen alle bebouwing, zorgt het openbaar gebied voor de verbinding. De straten en pleinen zorgen ervoor dat er een samenhangend geheel ontstaat. 

Ook verbindt de openbare ruimte de bestaande bebouwing met de nieuwe ontwikkelingen. Zo draagt het openbaar gebied in belangrijke mate bij aan het creëren van één geheel, het nieuwe stadscentrum In de Bogaard.

Geef uw mening over de openbare ruimte in het nieuwe stadscentrum In de Bogaard

Door middel van een peiling willen we Rijswijkers en bezoekers uit omliggende gemeenten vragen wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Hier valt het Bogaardplein niet onder, omdat de plannen hiervoor al bekend zijn en de uitvoering reeds is gestart.

In de peiling vragen we zowel naar wat er nu mist, als naar sfeerbeelden en concrete ideeën voor de nieuwe plekken zoals het Beatrixpark en het Steenvoordeplein. De informatie uit deze peiling nemen we mee bij het opstellen van het schetsontwerp. De peiling is in te vullen tot en met 8 januari 2021. Invullen van de enquête kan anoniem. De uitkomsten van de peiling worden later op hoofdlijnen bekend gemaakt op onze website.

Ga voor de peiling naar onze projectpagina: https://www.rijswijk.nl/project/herinrichting-openbare-ruimte-in-de-bogaard
Terug
vrijdag 18 december 2020 07:08:28 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob