Laatste Nieuws

Positief opgroeien voor alle kinderen in Rijswijk

 

De gemeente heeft een nieuwe Kadernota Jeugd & Onderwijs opgesteld. Daarmee is samen met partners een stevig fundament gelegd voor het jeugd- en onderwijsbeleid in Rijswijk. De komende jaren zet de gemeente actief in op het creëren en stimuleren van een zo goed mogelijk opgroei- en ontwikkelklimaat. Het streven is dat alle kinderen en jongeren zich vrij en in veiligheid kunnen ontwikkelen en opgroeien tot zelfredzame en maatschappelijk betrokken volwassenen. 

Kinderen en ouders die daarbij tijdelijk, hulp nodig hebben krijgen ondersteuning. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen krijgt een kans in de Rijswijkse samenleving. De ondersteuning en hulp is zo licht als mogelijk en erop gericht om de eigen kracht en het netwerk te versterken zodat men zo snel mogelijk weer zelfstandig door kan.

Positief opgroeien voor alle kinderen in Rijswijk

Het jeugd- en onderwijsbeleid is opgedeeld in drie thema’s: Opgroeien en Opvoeden, Educatie en Persoonlijke Ontwikkeling. Daarbij is aandacht voor nieuwe ambities en uitdagingen. Gemeente en partners stellen prioriteiten, maken afspraken en gaan na wat de effecten zijn. Dit is een voortdurend interactief proces waarbij bijstelling van het beleid waar nodig, mogelijk is. Om als gemeente zo goed mogelijk op de leefwereld van jonge Rijswijkers in te spelen is het van belang om die wereld en behoeften van de jeugd centraal te stellen en hen een stem te geven.

“Om een goede uitgangspositie te krijgen is het belangrijk dat jongeren positief kunnen opgroeien. Ons geïntegreerde onderwijsbeleid met het jeugdbeleid draagt daaraan bij. Omdat het van belang is voor jongeren zelf, maar ook een groot belang kent voor de samenleving als geheel, want jonge Rijswijkers dragen allemaal bij aan de stad. Zij doen ertoe, zijn de basis en vormen de toekomst”, aldus wethouder Johanna Besteman (Welzijn & Onderwijs).

De ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd is van grote invloed op hun verdere leven. Wethouder Larissa Bentvelzen (Jeugd & Sociaal Domein): “Iedereen die kinderen heeft of kent, weet dat opgroeien ingewikkeld kan zijn. Jeugdigen en ouders bevinden zich constant in een dynamisch proces. Het is fijn als een kind, jongere of ouder daar af en toe hulp bij kan vragen. Dat kan uiteraard via allerlei manieren. Bijvoorbeeld door advies of ondersteuning te vragen aan familie en vrienden. Primair zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Maar daar waar het tijdelijk echt niet kan, bieden we een steuntje in de rug”.
 

 

wethouder Johanna Besteman (Welzijn & Onderwijs) en wethouder Larissa Bentvelzen (Jeugd & Sociaal Domein)

Foto: Peter van Zetten
Terug
vrijdag 18 december 2020 07:04:57 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob