Laatste Nieuws

Verkeersveilige schoolzone voor de Rehobothschool

 

De SBO Rehobothschool heeft sinds deze week een verkeersveilige schoolzone. De omgeving rond de school is aangepast en ingericht om de verkeersveiligheid voor de leerlingen te vergroten. Ook krijgen de kinderen verkeerslessen op school. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart was aanwezig om de schoolzone officieel te openen. Daarbij overhandigde hij het lespakket verkeerseducatie van ‘Leer in het Verkeer’ aan schooldirecteur Jovanka Boerefijn en twee leerlingen van de school. 

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van deze zones rondom basisscholen, herkenbaar aan verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen wil verbeteren. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid.

Verkeersveilige schoolzone voor de Rehobothschool

SCHOOL op SEEF

Naast de aanleg van schoolzones is ook de verkeersvaardigheid van kinderen bepalend voor hun veiligheid in het verkeer. Scholen kunnen meedoen met de gratis verkeerslessen van SCHOOL op SEEF, het programma in Zuid-Holland voor verkeersveiligheid. Verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd is daar een onderdeel van.

Veilig naar school

Verkeersveiligheid is een speerpunt van wethouder Lugthart: “Daarbij leggen we de lat hoog. Met ons Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op de weginrichting, we zorgen voor voorlichting en educatie en we intensiveren de handhaving. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”

 

Wethouder Björn Lugthart opent samen met schooldirecteur Jovanka Boerefijn en twee leerlingen de verkeersveilige schoolzone

Foto: Peter van Zetten
Terug
vrijdag 4 december 2020 07:54:11 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob