Laatste Nieuws

Gemeente en partners binden strijd aan tegen onderwijsachterstanden

 

Goed voorschools aanbod en goed onderwijs vergroot de kansen van kinderen om op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Dat is de visie van de gemeente Rijswijk in het onderwijsachterstandenbeleid en peuteropvang dat gisteren is vastgesteld door het college van B&W. In de nu opgestelde nota staat de voor- en vroegschoolse aanpak beschreven die de gemeente voor de komende jaren met samenwerkingspartners wil gaan uitvoeren. Vier hoofdthema’s staan centraal: voorschools aanbod voor alle peuters, voor- en vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters die dat nodig hebben, (taal)onderwijs aan nieuwkomers en andere activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden.


De gemeente Rijswijk wil voorkomen dat onderwijsachterstanden ontstaan en dat al opgelopen achterstand vermindert. Dit begint al op het consultatiebureau en met een aanpak op maat.

Gemeente en partners binden strijd aan tegen onderwijsachterstanden

Cruciaal in de aanpak is taal. Door kinderen, die thuis geen of te weinig Nederlandse taal aangeboden krijgen, vroegtijdig te helpen bij het leren van de Nederlandse taal, komt uitval op school meer onder controle. Zij zullen een betere aansluiting vinden om de lesstof in groep 3 en verder te kunnen begrijpen. Bovendien is het juist nu extra belangrijk om in te zetten op het bestrijden van achterstanden aangezien ten tijden van corona de scholen gesloten waren.

“De ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd is van grote invloed op hun verdere leven. Echt mee kunnen doen in de samenleving begint bij het goed begrijpen, spreken en lezen van de Nederlandse taal. Daarom verdient ieder kind in Rijswijk een goede start bij de eerste stappen in zijn of haar leven en is het nodig om al op jonge leeftijd in te zetten op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden waarbij ouders actief betrokken worden,” aldus wethouder Johanna Besteman (Welzijn & Onderwijs).

Voorschoolse voorzieningen, schoolbesturen en de gemeente Rijswijk dragen hiervoor vanuit hun (wettelijke) rol en taken een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De samenwerking tussen de diverse partners is gebaseerd op duidelijke, meerjarige afspraken.
Terug
vrijdag 27 november 2020 08:21:17 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob