Laatste Nieuws

Gemeente Rijswijk maakt kindermishandeling bespreekbaar

 
De week van 16 t/m 22 november is het de Week tegen Kindermishandeling. In Rijswijk maakt gemiddeld één kind per klas thuis geweld mee. GGD Haaglanden heeft speciaal voor deze week een Superheld kwartet ontwikkeld voor scholen. Gemeente Rijswijk steunt dit initiatief van harte en vindt het belangrijk dat kindermishandeling zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt, juist omdat slachtoffers vaak zwijgen. 

Wethouder Larissa Bentvelzen: “Deze week tegen kindermishandeling biedt de kans om bewustwording te creëren. Kinderen die opgroeien in een onveilige situatie kan en mag niet.

Gemeente Rijswijk maakt kindermishandeling bespreekbaar

Door dit onderwerp al op de basisschool bespreekbaar te maken bij kinderen, willen we dat een onveilige situatie eerder in zicht komt. Ik hoop van harte dat er steeds meer scholen het kwartspel gaan spelen en zo het onderwerp bespreekbaar maken. Het is van groot belang dat iedereen die een vermoeden heeft dat er ergens sprake is van kindermishandeling, dat dit gemeld wordt zodat een kind geholpen kan worden.”

Beter kijken, luisteren en vertrouwen winnen

In de aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling bood GGD Haaglanden scholen de kans om voorlichtingsmateriaal te bestellen. Basisschool Godfried Bomans is deze week actief aan de slag gegaan met het ‘Superheld Kwartet’. Ook sportverenigingen in Rijswijk zijn uitgenodigd om meer te leren over tijdige signalering van kindermishandeling. Wethouder Bentvelzen: “Juist kinderen verdienen het dat het geweld snel stopt en in een veilige omgeving op te groeien. Door met elkaar nog beter te kijken, te luisteren en door hun vertrouwen te winnen.”

Meer informatie melden kindermishandeling:

Veilig Thuis 0800-2000 voor iedereen (inwoners en professionals) die zich zorgen maken over iemand of zelf te maken hebben met huiselijk geweld. Geven advies en onderzoeken meldingen.

Kindertelefoon 0800 – 0432

www.kindertelefoon.nl(externe link)

https://www.hulpwijzerrijswijk.nl/(externe link)

https://www.hulpwijzerrijswijk.nl/huiselijk-geweld-1(externe link)

https://www.rijswijk.nl/ondernemers/producten/hulp-en-advies-bij-huiselijk-geweld
Terug
vrijdag 20 november 2020 06:36:41 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob