Laatste Nieuws

Verbod op messen en lachgas in Rijswijkse APV

 

Het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om een geactualiseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) naar de gemeenteraad te sturen. Het college heeft in zijn voorstel onder meer een verbod op het dragen van steekwapens op de openbare weg opgenomen. Ook is er een artikel om het oneigenlijk gebruik van lachgas tegen te gaan. Burgemeester Bas Verkerk is positief over de actuele versie van de APV: “Deze APV sluit goed aan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak. Met deze APV pakken we specifieke vormen van overlast en verstoring van de openbare orde in Rijswijk aan.”

Verbod op messen en lachgas in Rijswijkse APV

Messenverbod

In de laatste twee jaar steeg het aantal jongeren dat betrokken is bij messteekincidenten. Het aantal jonge verdachten is gestegen en ook het aantal messen dat in beslag is genomen is toegenomen. Ook in Rijswijk heeft een behoorlijk aantal incidenten met messen plaatsgevonden waar jeugdigen bij betrokken waren.
Gelet op de toename van het aantal steekincidenten is het college voor een messenverbod. Dit betekent onder meer dat politie alle messen die tijdens een controle worden aangetroffen in beslag kan nemen. Het signaal dat hiermee wordt afgegeven luidt: Het bij je dragen van steekwapens op de openbare weg wordt in Rijswijk niet getolereerd.

Lachgas

Een ander opvallend artikel uit de APV gaat over het lachgasverbod. Het gebruik van lachgas vormt in Rijswijk in toenemende mate een probleem en leidt op een aantal plekken tot verstoring van de openbare orde. Het verbod op lachgas zou met ingang van 2021 landelijk worden geregeld, maar deze maatregel is door de staatssecretaris van VWS uitgesteld. Om die reden wordt nu voorgesteld om een lokaal lachgasverbod in de APV op te nemen.

Overnachten in plantsoen

Een artikel dat enkele jaren geleden is geschrapt, wordt nu weer teruggeplaatst in de APV. Door politie en handhavers worden op straat steeds vaker mensen aangetroffen die in de plantsoenen overnachten. Om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan, wordt het betreffende artikel weer opgenomen in de APV.

Kapvergunning

In de APV is ook aandacht voor de regels rond het kappen van bomen. De stamomtrek van een boom bepaalt of er een vergunning nodig is. Als deze op een hoogte van 1,30 meter minder dan 47 cm is, dan is er geen vergunning nodig. Voor bomen met een besmettelijke ziekte hoeft geen vergunning meer worden aangevraagd. Er gaan jaarlijks veel bomen dood aan bijvoorbeeld de iepziekte. Met het versoepelen van de regels kan de snelle verspreiding van de ziektes een halt toe worden geroepen.

De geactualiseerde APV wordt op dinsdag 1 december aanstaande besproken in het forum Samenleving.
Terug
vrijdag 13 november 2020 06:47:52 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob