Laatste Nieuws

Brede Welzijnsnota 2021: sterker door sociale samenhang

 

De gemeente Rijswijk investeert de komende jaren fors in het welzijn van Rijswijkers. Dat staat te lezen in De Brede Welzijnsnota waarin de gemeente en welzijnsorganisaties hun kracht bundelen om gezamenlijk te bouwen aan een stad waar iedereen mee kan doen. 

In de Brede Welzijnsnota staat de richting die de gemeente en welzijnsorganisaties op willen. Doel is om een Rijswijk te zijn waar mensen dichtbij elkaar staan en naar elkaar omzien. De Brede Welzijnsnota biedt het kader waarbinnen organisaties met elkaar samenwerken voor een optimaal aanbod en effect. Daarbij wordt op vier thema’s extra ingezet; voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en de inzet op inclusie.

Brede Welzijnsnota 2021: sterker door sociale samenhang

Wethouder Johanna Besteman (Welzijn): “In deze tijden is saamhorigheid belangrijk. Te veel mensen voelen zich eenzaam in Rijswijk. Dat tij moeten we echt keren. Daarom zetten we onder meer in op het versterken van het verenigingsleven in Rijswijk. Meer nog dan in het verleden, is samenwerking tussen partijen van belang. Met deze nota schetsen we stevige kaders met ambitieuze doelstellingen. De lat ligt hoog. Het verder invullen van deze kaders doen we niet alleen. Samen met onze maatschappelijke partners is er in de afgelopen periode gestart met ieder thema verder in te vullen. Dat is een interactief proces waar ik met veel plezier aan meewerk.”

Vervolgproces

De uitgangspunten voor het welzijnsbeleid en de doelstellingen voor de thema’s waar extra inzet op nodig is, zijn vertaald in een gezamenlijke uitvoeringsagenda die in samenwerking met partners in Rijswijk op het terrein van welzijn is opgesteld.

Over De Brede Welzijnsnota zal de gemeenteraad ook nog vergaderen. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt samen met maatschappelijke partners gestart met het vormen van coalities om de doelstellingen te bereiken.
Terug
vrijdag 6 november 2020 07:02:45 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob