Laatste Nieuws

Beste ondernemer


In Rijswijk werken we met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en andere partijen dagelijks aan onze economie. We bieden werkgelegenheid en welvaart en werken aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt. Om zowel op de huidige als toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen, stelt de gemeente een nieuwe economische strategie op. En daar hebben we u als ondernemer bij nodig. 

Beste ondernemer
   

Beste ondernemer

 
In Rijswijk werken we met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en andere partijen dagelijks aan onze economie. We bieden werkgelegenheid en welvaart en werken aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt. Om zowel op de huidige als toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen, stelt de gemeente een nieuwe economische strategie op. En daar hebben we u als ondernemer bij nodig. 
 
De strategie richt zich op het versterken van het ondernemersklimaat en van het vestigingsklimaat met als doel het behouden en aantrekken van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Hiervoor hebben we vier hoofdlijnen opgesteld: sterke netwerken, sterke gebieden, innoveren en verduurzamen en Rijswijk sterker profileren.  Daarbij richten wij ons op een eindbeeld in 2030, maar ook op wat nu nodig is.  Op deze manier kunnen we sturen op de economische positie van de gemeente op lange termijn, maar kunnen we ondernemers ook in staat stellen om zich de komende twee jaar te herpakken naar aanleiding van de coronacrisis. 
 
Op basis van een eerste analyse en diverse gesprekken hebben we de eerste hoofdlijnen van de strategie opgesteld. Begin juli heeft wethouder Armand van de Laar van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling een aantal ondernemers in Rijswijk gevraagd wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien in Rijswijk of voor Rijswijk of wat zij missen. Benieuwd naar hun mening? 

  

Geef ook uw mening!


Op www.rijswijk.nl/economie vindt u de concept economische strategie en een uitgebreidere toelichting.
 
Uw inbreng is van belang voor het bepalen van het economisch beleid. We roepen u en alle andere ondernemers in Rijswijk daarom op om mee te denken en uw ideeën met ons te delen. Graag ontvangen wij van u een reactie door deze vragenlijst in te vullen of ons te mailen naar bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl . Uw reactie ontvangen we graag voor 4 september.
Terug
vrijdag 21 augustus 2020 07:50:50 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob