Laatste Nieuws

Verantwoording over coronamaatregelen Haaglanden tot nu toe

 

In een uitgebreide tussenrapportage legt de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verantwoording af over de noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die sinds begin dit jaar zijn ingesteld.


Dit is eerder dan wettelijk vereist want formeel volgt verantwoording pas na afloop van de ramp of crisis waar de maatregelen betrekking op hebben. ‘Nu ik op 1 juli a.s. vertrek als waarnemend burgemeester van Den Haag, en daarmee als plv. voorzitter van deze veiligheidsregio, vind ik het belangrijk om ook dit deel van mijn werkzaamheden netjes af te sluiten.’ zegt Johan Remkes. ‘Graag leg ik daarom verantwoording af over de (nood-)bevoegdheden die tijdens de coronacrisis aan mij zijn overgedragen met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de uitbraak van het virus.’

 

Verantwoording over coronamaatregelen Haaglanden tot nu toe Het tussentijdse verantwoordingsdocument(externe link) beschrijft nauwkeurig het verloop van eerst de opschaling en later de afschaling van de maatregelen en de relatie die hierbij bestaat tussen de landelijke aanwijzingen en de regionale of lokale doorwerking daarvan.


Terug
vrijdag 26 juni 2020 08:37:52 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob