Laatste Nieuws

Wij willen de markt heel graag open houden. U ook?

 

Markten zijn van belang voor de voedselvoorziening, maar kunnen alleen open blijven als bezoekers zich aan de 1,5 meter afstand houden.

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft de gemeente Rijswijk besloten om aanvullende maatregelen te nemen rondom de markt die plaatsvindt in Oud Rijswijk op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur rondom de Oude Kerk in de Herenstraat, in de Kerkstraat, de Kerklaan, de Schoolstraat en de Tollensstraat. Op de zaterdagmarkt in Oud Rijswijk is daarom vanaf heden alleen nog de verkoop van levensmiddelen toegestaan. 

Wij willen de markt heel graag open houden. U ook? Ook de bankjes in de Herenstraat worden tijdelijk verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf. Dit om te voorkomen dat bezoekers van de markt de bankjes gebruiken om ter plaatse etenswaren te nuttigen. Het verbod geldt gedurende de periode dat de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van kracht is. De regels die het RIVM heeft opgesteld gelden ook op de markt. Doe uw boodschappen zoveel mogelijk alleen, geef elkaar de ruimte en houdt (ook voor de kraam) 1,5 meter afstand. Dat kan ook, omdat de markt ruimer is opgezet.


Terug
donderdag 16 april 2020 09:00:41 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob