Laatste Nieuws

Veelgestelde vragen coronavirus

 

De landelijke maatregelen(externe link) tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus gelden in ieder geval tot en met 6 april en hebben ook effect op de dienstverlening van de gemeente Rijswijk. Hier vindt u antwoorden op vragen die inwoners, bedrijven en instellingen aan de gemeente Rijswijk stellen. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.

Veelgestelde vragen coronavirus

Versie 19 maart 17:35 uur

Landelijke informatie en maatregelen 

Vraag:

Waar kan ik een overzicht vinden van de landelijke maatregelen?

Antwoord:

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart en zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vraag:

Welke maatregelen kan ik zelf nemen?

Antwoord:

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

  • was uw handen regelmatig;
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg;
  • raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan; 
  • houdt afstand.(externe link)

Vraag:

Ik ben kwetsbaar of ga om met kwetsbare personen. Waar moet ik rekening mee houden?

Antwoord:

Iedereen ouder dan 70 en mensen met onderliggend lijden zijn extra kwetsbaar als zij ziek worden door het coronavirus. Kijk voor meer informatie over kwetsbaarheid op de website van het RIVM(externe link).

  • Bent u  zelf extra kwetsbaar, vermijd dan grote gezelschappen en het openbaar vervoer. Vermijd ook zeker contact met mensen met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
  • Kent u een kwetsbaar persoon, vermijd dan fysiek contact met hem of haar. Ga zeker niet op bezoek als u zelf last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Hou liever telefonisch contact. Hebt u zelf geen klachten, kijk dan of u bijvoorbeeld een boodschap kan doen of een lift kan geven.

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het telefoonnummer is 070-4455888.

De hulplijn is bedoeld voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor zieken en de mensen in hun omgeving. Het Rode Kruis richt zich in eerste instantie op hulp via de telefoon. Aan de mensen wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe ze online hun boodschappen kunnen doen. Als blijkt dat telefonische hulp niet voldoende is, wordt gekeken of een vrijwilliger kan worden ingezet.

Vraag:

Waar kan ik meer landelijke informatie vinden over het coronavirus?

Antwoord:

Als gemeente volgen we het advies en de informatie van de autoriteiten op dit gebied, GGD en het RIVM, op de voet. Kijk voor maatregelen en actuele informatie over het coronavirus:

Ook is er een landelijk informatienummer 0800-1351.

 

Gemeentelijke dienstverlening           

Vraag:

Blijft het stadhuis geopend?

Antwoord:

Uit zorg voor onze inwoners, ondernemers en medewerkers hebben wij besloten om onze openingstijden en dienstverlening te beperken. In de periode van 17 maart tot 6 april 2020 werken de publieksbalies alleen op afspraak en alleen voor urgente gevallen. Spoedgevallen zijn het aanvragen van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen (die aflopen voor 7 april 2020) en het doen van geboorte- en overlijdensaangiften.

Vraag:

Wat moet ik doen wanneer ik een afspraak wil maken bij de publieksbalie?

Antwoord:

We vragen u zoveel mogelijk digitaal via onze website te regelen of de afspraak uit te stellen. Is dat echt niet mogelijk, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. U kunt u ons dagelijks bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. Vanwege de aangescherpte maatregelen werken wij met een minimale bezetting. Hierdoor is de wachttijd aan de telefoon langer dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vraag:

Ik heb een afspraak bij de balie van de gemeente, gaat deze wel door?

Antwoord:

De afspraken die al zijn ingepland worden beoordeeld op het spoedeisende karakter. U wordt gebeld of uw afspraak doorgaat.

Hebt u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? En hebt u een afspraak bij de gemeente? Dan verzoeken wij u vriendelijk om later een nieuwe afspraak te maken.

Vraag:  Op welke manieren kan ik contact opnemen met de gemeente?
Antwoord:

We vragen u zoveel mogelijk digitaal via onze website te regelen of de afspraak uit te stellen. Is dat echt niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de Gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. U kunt u ons dagelijks bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. Vanwege de aangescherpte maatregelen werken wij met een minimale bezetting. Hierdoor is de wachttijd aan de telefoon langer dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ook voor vragen over inkomen, zoals het aanvragen van een uitkering, werk, jeugd, zorg en welzijn, kunt ons dagelijks bellen via het algemene nummer 14 070. Wij helpen u dan graag verder.  

Vraag:

Kan mijn huwelijk doorgaan?

Antwoord:

Huwelijken kunnen tot 6 april 2020 doorgaan, maar alleen in aanwezigheid van het bruidspaar en de getuigen.

Vraag:

Ik heb een vraag over mijn geplande huwelijk?

Antwoord:

Als uw huwelijk is gepland in de periode waarvoor de landelijke maatregelen gelden, dan dient u contact op te nemen met de Burgerlijke Stand via het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 of via e-mail stadhuis@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail).

Vraag:

Kan ik mijn aangevraagde paspoort, ID-kaart of rijbewijs nog ophalen?

Antwoord:

Het ophalen van deze documenten stellen we zoveel mogelijk uit tot de maatregelen zijn opgeheven.

U kunt uw document afhalen tot 3 maanden na de datum van de aanvraag, deze datum kunt u vinden op uw afhaalbewijs. Als de termijn van 3 maanden voor 6 april 2020 is verlopen,  kunt u het document wel af komen halen. Wanneer u het document op basis van bovenstaande toch voor 6 april 2020 dient af te halen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de Gemeente Rijswijk via telefoonnumer 14 070.

Wel vragen wij u vriendelijk om niet langs te komen wanneer u last heeft van een verkoudheid, hoesten en koorts.

Vraag:

Is het Informatiecentrum RijswijkBuiten geopend?

Antwoord:

Informatiecentrum RijswijkBuiten is tot nader bericht gesloten. Voor vragen over RijswijkBuiten kunt u contact opnemen met informatiecentrum RijswijkBuiten via telefoonnummer: 070-3261975 of e-mail: rijswijkbuiten@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail)

Vraag: Is het Werkgevers Service Punt geopend?
Antwoord:

Het Werkgevers Service Punt is geopend  van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

Wilt u langskomen met een vraag? Dat kan, maar u kunt het beste eerst bellen of mailen. Vanwege de beperkte bezetting is de kans namelijk groter dat u niet direct geholpen kunt worden en u op een later moment moet terugkomen. Het WSP is telefonisch en per e-mail bereikbaar via 070 – 326 19 77 en wsp@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail).

Vraag:

Wat zijn de gevolgen voor de inzameling van huishoudelijk afval?

Antwoord:

Avalex doet er alles aan om afval op te blijven halen. Om dit te garanderen, neemt Avalex maatregelen. De dagen van inzameling en openingstijden van de afvalbrengstations kunnen mogelijk wijzigen. Avalex houdt bewoners op de hoogte via de website www.avalex.nl(externe link).

Vraag:

Wat zijn de gevolgen voor de inzameling van grofvuil?

Antwoord:

Wilt u uw grofvuil kwijt? We raden u aan om het de komende tijd zelf naar de milieustraat van Avalex te brengen of het tijdelijk thuis op te slaan. Avalex handelt alleen ingeplande grofvuilafspraken af en boekt geen nieuwe afspraken. Zo zijn meer mensen beschikbaar om de reguliere afvalinzameling te kunnen doen.

De milieustraat voor inwoners van Rijswijk is aan de Laan van ’s Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag. De openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.avalex.nl(externe link).

Vraag:

Hoe gaat de gemeente Rijswijk om met uw aanvraag voor subsidie voor Koningsdag 2020?

Antwoord:

Gezien alle maatregelen rondom het coronavirus en mogelijke toekomstige (financiële) risico’s is besloten om de beslissing op alle aanvragen voor subsidies voor Koningsdag aan te houden tot 6 april 2020.

Wij verwachten na deze datum meer zicht te hebben op het vervolg van de landelijke maatregelen in de aanpak van het  coronavirus. Ná 6 april geven wij verdere informatie over de subsidiemogelijkheden voor de (uitgestelde) wijkactiviteit.

Alle aanvragers zijn inmiddels op de hoogte gesteld van dit besluit.

Als u in de tussentijd vragen heeft, kunt u contact opnemen via Loket Stadskracht, e-mail loketstadskracht@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail).

Vraag:

Wat gebeurt er als u al financiële verplichtingen bent aangegaan voor evenementen op Koningsdag?

Antwoord:

Mocht u al financiële verplichtingen zijn aangegaan voor evenementen die u tijdens Koningsdag organiseert, dan zal de Gemeente Rijswijk zich bij het afgelasten van alle evenementen en activiteiten, soepel opstellen en samen met u kijken naar een passende oplossing.

Als u in de tussentijd vragen heeft, kunt u contact opnemen via Loket Stadskracht, e-mail loketstadskracht@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail).

 

Openbare leven                                   

Vraag:

Wat betekenen de maatregelen voor Rijswijkse maatschappelijke-, welzijns- en zorgorganisaties?

Antwoord:

Veel Rijswijkse maatschappelijke-, welzijns- en zorgorganisaties moeten ook maatregelen nemen door het coronavirus. Raadpleeg hun website voor actuele informatie. 

Vraag:

Er geldt een noodverordening. Wat houdt dit in?

Antwoord:

De burgemeesters in de regio Haaglanden hebben maandag 16 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld om de gevolgen van het coronavirus te beperken. In de nieuwe verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet gisteren aankondigde: scholen en kinderdagverblijven blijven dicht tot en met 6 april 2020. Dat geldt ook voor eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, seksclubs en coffeeshops. Evenementen met meer dan honderd mensen waren al eerder verboden.

De noodverordening stelt gemeenten en politie in staat op te treden als een van de maatregelen overtreden wordt en sluit daarmee aan bij de oproep van minister Bruins (Volksgezondheid) en Slob (Onderwijs) om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Personen of organisaties die zich niet houden aan de maatregelen uit de noodverordening, zijn strafbaar. Zij riskeren een dwangsom van 10.000 euro of hoger. Zo nodig treedt de politie op.

Vraag:

Er geldt een verbod voor evenementen met meer dan 100 personen. Kunnen kleine evenementen met minder dan 100 personen wel doorgaan?

Antwoord:

In de nieuwe verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet gisteren aankondigde: scholen en kinderdagverblijven blijven dicht tot en met 6 april. 2020 Dat geldt ook voor eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, seksclubs en coffeeshops. Evenementen met meer dan honderd mensen waren al eerder verboden.

De verordening geldt voor alle gemeenten in de regio Haaglanden, inclusief Rijswijk.

In navolging van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus is besloten dat ook bijeenkomsten en evenementen met minder dan 100 personen die door de gemeente worden georganiseerd of gefaciliteerd tot en met 6 april 2020 worden afgelast. Organisatoren worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Vraag:

Zijn sporthallen nog geopend?

Antwoord:

In verband met het coronavirus zijn alle sporthallen gesloten en is verhuur niet mogelijk. Wanneer u via de gemeente een sporthal heeft gehuurd, wordt er contact met u opgenomen om de reservering af te zeggen. De huurkosten voor deze data zullen dan ook niet worden berekend. 

Vraag:

Waar kunnen sportverenigingen terecht met vragen?

Antwoord:

Het NOCNSF heeft op hun website www.nocnsf.nl(externe link) uitgebreide informatie opgenomen met betrekking tot de genomen besluiten. Ook vindt u daar antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Onderwijs en kinderopvang                

Vraag:

Ik heb een vraag over de gevolgen voor het onderwijs?

Antwoord:

Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus voor het onderwijs(externe link).

Vraag:

Hoe zit het met de kinderopvang in Rijswijk?

Antwoord:

De kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) in Rijswijk werkt volgens de richtlijnen van het ministerie van SZW met betrekking tot het coronavirus. Dit betekent dat zij alleen opvang bieden aan kinderen waarvan beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken, dan wel een eenoudergezin waarvan de ouder in een cruciale beroepsgroep werkt. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen(externe link).

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, dienen de factuur zoals gebruikelijk te betalen en geen wijzigingen aan te brengen in hun opgave bij de belastingdienst.
In de loop van deze week wordt er door het ministerie verder bekend gemaakt hoe het de komende periode rond de betaling en vergoeding van de kinderopvang zal verlopen.

Het ministerie van SZW adviseert ouders /verzorgers om het volgende te (blijven) doen:

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

 

Zorg en (financiële) hulp aan inwoners                                  

Vraag:

Voedselbank Haaglanden is gesloten. Werkt de gemeente aan een oplossing?

Antwoord:

Voedselbank Haaglanden is vanwege het coronavirus tijdelijk gesloten. Door te sluiten volgt de Voedselbank het regeringsbeleid rond de corona-uitbraak. Voedselbank Haaglanden heeft in Rijswijk één uitgiftepunt, namelijk in de Benedictus/Bernadettekerk. Dat sluit ook.

Als gemeente realiseren we ons dat dit grote gevolgen heeft voor de huishoudens die gebruik maken van de voedselbank in Rijswijk. Daarom zijn wij in overleg met de Voedselbank om te kijken wat er mogelijk is om deze inwoners tegemoet te kunnen komen, zodat zij noodzakelijke producten zoals voedsel kunnen blijven kopen. Donderdagmiddag vindt altijd de uitgifte van de voedselpakketten plaats. Dan willen we ook zorgen dat er duidelijkheid is voor de inwoners die altijd een pakket ontvangen. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we hierover communiceren.

Vraag:

Waar kan ik terecht voor vragen over inkomen, zoals het aanvragen van een uitkering, werk, jeugd, zorg en welzijn?

Antwoord:

U kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070. U kunt u ons dagelijks bellen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Vanwege de aangescherpte maatregelen werken wij met een minimale bezetting. Hierdoor is de wachttijd aan de telefoon langer dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vraag:

Voedselbank Haaglanden is gesloten. Werkt de gemeente aan een oplossing?

Antwoord:

Voedselbank Haaglanden is vanwege het coronavirus tijdelijk gesloten. Door te sluiten volgt de Voedselbank het regeringsbeleid rond de corona-uitbraak. Voedselbank Haaglanden heeft in Rijswijk één uitgiftepunt, namelijk in de Benedictus/Bernadettekerk. Dat sluit ook.

Klanten van Voedselbank Haaglanden (gemeente Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk) krijgen tot 6 april 2020 een supermarktbon in plaats van een voedselpakket. Deze maatregel werd vandaag genomen nadat de Voedselbank maandag de moeilijke beslissing heeft genomen om in ieder geval tot 6 april 2020 te sluiten. Ondertussen wordt er onder andere met de Voedselbank nagedacht over een oplossing voor de langere termijn.

Vraag:

Ik ben vrijwilliger. Waar kan ik terecht met vragen?

Antwoord:

Geeft u een familielid of andere naaste mantelzorg? Of misschien komt u als vrijwilliger bij iemand thuis? We kunnen ons voorstellen dat door het Coronavirus u zich zorgen maakt over uw naaste en de benodigde zorg. Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met het mantelzorgsteunpunt van Welzijn Rijswijk. Op www.welzijn-rijswijk.nl/telefoonnummers(externe link) onder Mantelzorg vindt u de juiste telefoonnummers.

Vraag:

Op welke wijze kunnen inwoners elkaar helpen?

Antwoord:

Door de genomen maatregelen tegen het Coronavirus komen veel mensen thuis te zitten. In de samenleving ontstaan verschillende initiatieven om elkaar te helpen, zoals:

Welzijn Rijswijk vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar hart kan luchten. Eén van de gevolgen van de noodmaatregelen is dat er inwoners zijn die niemand meer spreken, in een sociaal isolement komen. Juist nu kan het zo fijn zijn om een praatje te maken met een ander. Daarom willen zij inwoners van Rijswijk vragen te helpen! Hebt u behoefte aan een telefoontje? Of wilt u juist een ander een hart onder de riem steken? Ga naar www.welzijn-rijswijk.nl/incontact(externe link). Hier kunt u een formulier invullen of ga naar het digitale prikbord om in contact met elkaar te komen. Welzijn Rijswijk brengt de mensen met elkaar in verbinding, zodat inwoners elkaar kunnen ondersteunen. Zo hoeft niemand zich alleen te voelen. Uiteraard gebruikt Welzijn Rijswijk uw gegevens alleen om u te koppelen aan een andere inwoner.

Rijswijk Helpt

Een aantal Rijswijkers heeft de handen in een geslagen om ervoor te zorgen dat ouderen die door de uitbraak van het Coronavirus moeilijk de deur uit kunnen een verse maaltijd bezorgd kunnen krijgen. Meer informatie via telefoonnummer 070 - 204 00 69 of website www.rijswijkhelpt.nl(externe link)

 

Werkgevers en ondernemers               

Vraag:

Ik ben een ondernemer of ZZP’er. Waar kan ik terecht voor informatie over Coronamaatregelen voor ondernemers?

Antwoord:

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in problemen dreigen te komen, te helpen. Vanuit de gemeente Rijswijk vinden wij het belangrijk dat ondernemers goed op de hoogte zijn van de regelingen die worden ingezet. Wij hebben deze (landelijke) overheidsregelingen en andere relevante informatie voor ondernemers op een rij gezet op een aparte pagina: https://www.rijswijk.nl/ondernemers/corona

Vraag:

Ik ben zzp-er en heb nu geen inkomen meer. Kan ik financiële hulp krijgen?

Antwoord:

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in problemen dreigen te komen, te helpen. Vanuit de gemeente Rijswijk vinden wij het belangrijk dat ondernemers goed op de hoogte zijn van de regelingen die worden ingezet. Wij hebben deze (landelijke) overheidsregelingen en andere relevante informatie voor ondernemers op een rij gezet op een aparte pagina: https://www.rijswijk.nl/ondernemers/corona

Vraag:

Ik ben werkgever, welke maatregelen moet ik nemen?

Antwoord:

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over de maatregelen voor werkgevers:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers(externe link)

Vraag:

Kan ik gebruik maken van algemene communicatiemiddelen?

Antwoord:

Op de website van de Rijksoverheid vindt middelen die u kunt gebruiken om uw werknemers of bezoekers te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/01/communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen(externe link)

Vraag:

Hoe kan ik als ondernemer compensatie of bijstand aanvragen nu mijn werkzaamheden stil liggen?

Antwoord:

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in problemen dreigen te komen, te helpen. Vanuit de gemeente Rijswijk vinden wij het belangrijk dat ondernemers goed op de hoogte zijn van de regelingen die worden ingezet. Wij hebben deze (landelijke) overheidsregelingen en andere relevante informatie voor ondernemers op een rij gezet op een aparte pagina: https://www.rijswijk.nl/ondernemers/corona

Vraag:

Zzp-ers die tijdelijk geen inkomen hebben, komen mogelijk in aanmerking voor het Bijstandbesluit zelfstandigen (Bbz). Waar kan ik meer informatie vinden en/of een aanvraag indienen?

Antwoord:

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in problemen dreigen te komen, te helpen. Vanuit de gemeente Rijswijk vinden wij het belangrijk dat ondernemers goed op de hoogte zijn van de regelingen die worden ingezet. Wij hebben deze (landelijke) overheidsregelingen en andere relevante informatie voor ondernemers op een rij gezet op een aparte pagina: https://www.rijswijk.nl/ondernemers/corona

Vraag:

Ik ben horecaondernemer, is eten afhalen en bezorgen toegestaan?

Antwoord:

We volgen hierin zoveel mogelijk de landelijke lijn. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk.

Ook restaurants zonder afhaalloket mogen nu maaltijden laten afhalen.

In geval van afhalen geldt voor klanten: vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

 

Overige vragen                                    

Vraag:

Het antwoord op mijn vraag kan ik niet vinden op de website of in de lijst met veelgestelde vragen. Waar kan ik terecht voor vragen?

Antwoord:

Als gemeente volgen we het advies en de informatie van de autoriteiten op dit gebied, de GGD en het RIVM, op de voet. Voor meer informatie en vragen over landelijke maatregelen:

Op de website van de gemeente Rijswijk vindt u een overzicht met veelgestelde vragen en het laatste nieuws over het Coronavirus. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op onze website? Dan kunt u ons dagelijks bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via:
Terug
vrijdag 20 maart 2020 10:01:05 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob