Laatste Nieuws

Boodschap burgemeester Michel Bezuijen

 

Beste inwoners en ondernemers van Rijswijk,

De aanpak van het coronavirus in Nederland is in een nieuwe fase gekomen. Vanaf zondag 15 maart gelden in het hele land, en dus ook in Rijswijk, nieuwe kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is begrijpelijk dat u bezorgd bent en er vragen leven. Alleen samen kunnen we de gevolgen van het coronavirus beperken. Iedereen die besmet is geraakt met het Coronavirus wil ik heel veel sterkte en beterschap wensen.

De maatregelen hebben grote gevolgen voor ons allemaal. Ze ontwrichten onze samenleving en raken het openbare leven in de stad: scholen, kinderopvang, horeca en sportgelegenheden zijn gesloten en evenementen en bijeenkomsten stellen we uit. Ook raken ze ons werk en onze situatie thuis. We moeten ons aanpassen, we beperken onze ontmoetingen, kinderen blijven thuis en we werken thuis als dat mogelijk is.

Boodschap burgemeester Michel Bezuijen

Ondernemers

Deze situatie geeft zorgen en onzekerheid. De impact van de maatregelen is groot, voor inwoners, maar ook voor veel ondernemers, maatschappelijke instellingen en organisatoren wordt dit een moeilijke tijd. Een aantal van onze ondernemers gaat een lastige tijd tegemoet; hen wil ik sterkte en wijsheid toewensen bij de uitdagingen waar zij voor staan.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Meer informatie is te vinden  op de website van de rijksoverheid [link maken] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport(externe link)  en op de website van het MKB [link maken] https://www.mkb.nl/corona(externe link).

Verstandig omgaan met het coronavirus

Van ons allen wordt de komende tijd inzet gevraagd. Daarbij is het belangrijk de rust te bewaren, eigen verantwoordelijkheid te nemen en waar mogelijk voor elkaar te zorgen. Ik doe daarom een dringend beroep op een ieder van u zich te houden aan de nieuwe maatregelen, zodat het coronavirus zo min mogelijk kans krijgt zich te verspreiden. Ook vraag ik u om oog te blijven houden voor ouderen, alleenstaanden en kwetsbare bewoners in uw omgeving, en op gepaste afstand hulp te bieden waar nodig.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

In Nederland gelden maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Dienstverlening van gemeente Rijswijk

De nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus hebben ook effect op de uitvoering van onze gemeentelijke taken. We brengen waar nodig aanpassingen aan. Ik hoop hiervoor op uw begrip.

De dienstverlening van de gemeente Rijswijk blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven en we houden aandacht voor de veiligheid in de stad. Dat betekent dat de publieksbalies voorlopig alleen nog maar op afspraak zullen werken. Alleen urgente zaken als geboorte, overlijden, huisvesting en paspoort zullen blijven worden behandeld. Bruiloften kunnen tot 6 april doorgaan zij het in de meest afgezwakte vorm met alleen getuigen. U kunt bij vragen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14070

De ontwikkelingen volgden elkaar afgelopen dagen snel op. We volgen ze op de voet. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u zo snel mogelijk via de website www.rijswijk.nl (link) van de gemeente Rijswijk en via social media. Hier vindt u alle actuele informatie.

Tot slot: wees voorzichtig, let op elkaar, zorg voor elkaar en laten we hopen dat we weer zo snel mogelijk naar het dagelijks leven kunnen terugkeren.

Een warme groet,

Boodschap burgemeester Michel Bezuijen aan de stad over de huidige situatie rond het Corona-virus.

Michel Bezuijen
burgemeester van Rijswijk
Terug
vrijdag 20 maart 2020 09:50:25 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob