Laatste Nieuws

Rijswijk gaat digitaal opkopersregister voor handelaren invoeren

 

Een gestolen fiets op straat kopen of een opkoper die een nieuwe iPhone voor 50 euro inkoopt. Dat zijn twee voorbeelden van heling. Goederen kopen of verkopen waarvan u weet (of kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn.


De gemeente Rijswijk gaat een digitaal opkopersregister(DOR) voor handelaren in tweedehands goederen invoeren. Nu nog zijn deze handelaren verplicht de aangekochte en verkochte goederen in een registratieboek bij te houden. Zo moet heling worden tegengegaan. Door het register te digitaliseren kan er een koppeling worden gelegd met het computersysteem van de politie (database Stop Heling).

Rijswijk gaat digitaal opkopersregister voor handelaren invoeren

Wetten en regels voor handelaren

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen goederen inkoopt, moet een handelaar eerst onderzoek doen naar de afkomst van het product., Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen, geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden.

Handelaren in tweedehands goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Rijswijk aan te melden. Zij doen dit door zich in te schrijven in het Digitaal Opkopers Register. In het digitale systeem krijgt de politie onmiddellijk een melding als een bij de politie geregistreerd goed in het opkoopregister wordt ingevoerd. Door de snelle uitwisseling van gegevens met de politie wordt de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers vergroot. De kans dat de handelaar van diefstal afkomstige goederen verkoopt wordt tevens aanzienlijk kleiner.

Toezicht

In Rijswijk ziet de politie en de gemeentelijke sectie Inspectie en Handhaving toe op de naleving van wet- en regelgeving voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen. Het toezicht is erop gericht dat handelaren op de juiste manier het beroep van handelaar uitoefenen. Bij constateringen van strafbare feiten treden politie en Inspectie en Handhaving op en als het nodig is, wordt de burgemeester geïnformeerd.

Voordeel voor handelaren

De invoering van het digitale opkoopregister heeft voor handelaren die zich aanmelden tal van voordelen. Het geeft inzicht in voorraden en biedt ondersteuning bij magazijncontroles. Daarnaast kan in het register eenvoudig worden gesorteerd en gezocht op soort, merk, type of serienummer. Verder zijn handelaren door het gebruik van het systeem minder tijd kwijt bij registercontroles door gemeente en politie.

Eigen digitaal opkopersregister

Gebruikt een handelaar al een eigen digitaal opkopersregister? Dan kan dit worden gekoppeld aan het DOR. Zo kan men het eigen systeem blijven gebruiken. Het eigen digitale register moet dan natuurlijk wel aan de wettelijke eisen voldoen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.stopheling.nl(externe link). Voor verdere vragen, neem contact op met het team Inspectie en Handhaving via stadhuis@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail) of telefoonnummer 14070.
Terug
vrijdag 28 februari 2020 07:48:05 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob