Laatste Nieuws

Buurtpreventen sluiten vervolgtraining met succes af

 

De eerste groep Rijswijkse buurtpreventen heeft de vervolgtraining deze week met succes afgerond. Verdeeld over twee avonden hebben zij zich verdiept in communicatie en veiligheid. Met behulp van een acteur werden situaties uit de praktijk nagespeeld.

Deelnemers leerden hoe zij een persoon of groep kunnen aanspreken zonder agressie op te wekken. De deelnemers waren enthousiast en vonden het een geslaagde training. Verschillende reacties onderstreepten deze conclusie: “De cursusavonden waren goed besteed. Ik heb er veel van opgestoken. Ga nu met een goed gevoel de staat op.” Aan de vervolgcursus ging een basiscursus vooraf.

Buurtpreventen sluiten vervolgtraining met succes af

Wat doen buurtpreventieteams?

Buurtpreventieteams signaleren verdachte en onveilige situaties en maken hier melding van. Daarnaast onderhouden zij contacten met buurtbewoners. Buurtpreventie is een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente, brandweer en andere partners, zoals woningcorporaties en Welzijn Rijswijk.

Benieuwd geworden naar Buurtpreventie?

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van uw eigen woonomgeving? Meld u dan nu aan als buurtprevent!
Kijk op https://www.rijswijk.nl/buurtpreventie voor meer informatie. Overtuigd of wil je een keer mee ‘op proef’ met een van de teams? Vul dan het aanmeldformulier in.
Terug
vrijdag 31 januari 2020 08:44:59 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob