Laatste Nieuws

Basis op orde: achterstallig onderhoud bomenbestand

 

Het college spant zich in om het achterstallig onderhoud in te halen. Dat geldt ook voor het bomenbestand. Dode en zieke bomen worden gekapt en vervangen en dood hout wordt weggesnoeid. Wethouder Armand van de Laar liep een ochtend mee met de medewerkers van de bomenploeg.
 

Wethouder Armand van de Laar liep een ochtend mee met de medewerkers van de bomenploeg. Aan de Mgr. Bekkerslaan hielp Armand mee met het verwijderen van dode takken uit de daar aanwezige Platanen. “Voor elke boom die weggaat, wordt een boom terug geplant. Als het kan, gebeurt dit op dezelfde plek. Als dat niet lukt, wordt de vervangende boom op een andere plek geplaatst. 

Basis op orde: achterstallig onderhoud bomenbestand

We brengen daarmee in de gemeente de basis op orde; door gevaarlijke situaties te voorkomen en te zorgen voor mooie en gezonde bomen in Rijswijk”, aldus Van de Laar.
De werkzaamheden aan de bomen kunnen voor overlast zorgen, zoals een tijdelijk afgezette weg of geluid van het zagen. Uiteraard wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Basis op orde

Het college spant zich in om het achterstallig onderhoud in te halen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vervanging van de kabels voor openbare verlichting, maar dat geldt ook voor het bomenbestand. Door ontoereikend budget is afgelopen jaren eigenlijk te weinig onderhoud gepleegd aan bomen. Dat is niet goed voor bomen maar kan ook tot risicovolle situaties leiden. Daarom heeft het college geld vrij gemaakt voor een inhaalslag. Dode en zieke bomen worden gekapt en vervangen en dood hout wordt weggesnoeid.

Vanaf half november vorig jaar is de gemeente op verschillende plekken in Rijswijk aan de slag met het jaarlijks onderhoud aan bomen die een risico vormen in de openbare ruimte. Deze bomen laten staan is gevaarlijk omdat omvallende bomen en takken fietsers, wandelaars en automobilisten kunnen verwonden.
Terug
vrijdag 24 januari 2020 06:58:17 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob