Laatste Nieuws

Rijswijk onderschrijft doelstelling Schone Lucht Akkoord

 

Op maandag 13 januari is landelijk het Schone Lucht Akkoord (SLA) gesloten waarin verschillende partijen onder leiding van het Rijk maatregelen nemen om luchtvervuiling tegen te gaan. Rijswijk verwelkomt het akkoord omdat veel maatregelen niet op gemeentelijk maar op nationaal niveau genomen moeten worden om de luchtkwaliteit lokaal te verbeteren. Rijswijk onderschrijft de doelen van het nationale akkoord en werkt aan een eigen Actieplan Luchtkwaliteit. Zodra de maatregelen voor gemeente, bedrijven en bewoners uit dit lokale plan door college van B&W zijn vastgesteld, sluit Rijswijk zich formeel aan bij het nationale akkoord. Dit gebeurt naar verwachting nog in het eerste kwartaal van dit jaar.

Rijswijk onderschrijft doelstelling Schone Lucht Akkoord

Rijswijk staat met Rotterdam bovenaan de lijst met de meest vervuilde lucht van Nederland. Dat is niet iets om trots op te zijn. Omdat lucht en vervuiling per definitie gemeentegrenzen overschrijdt, is het van belang om hier regionaal en nationaal en zelfs internationaal samen te werken. Er is een direct verband tussen de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van lucht. Het is dus van groot belang dat deze verbetert.

Industrie en wegverkeer

De vervuiling van de lucht kent verschillende vooral menselijke oorzaken, van scheepvaart en landbouw tot industrie en wegverkeer. Die laatste twee zijn voor Rijswijk, onderdeel van stedelijk gebied en ingeklemd tussen onder andere de rijkswegen A4 en A13, van het grootste belang. Ook vuurwerk en haardvuren verslechteren de luchtkwaliteit, maar dat is een lokaal en tijdelijk effect.

Rijswijk is al sinds 2009 onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit is een programma van de Rijksoverheid waardoor ook in Rijswijk de luchtkwaliteit is onderzocht, wordt gemonitord en lokaal maatregelen zijn genomen zoals meer groen langs de Prinses Beatrixlaan, de milieuzone Haagweg en dynamische bebording om automobilisten te stimuleren voor een open brug de motor af te zetten. 

Actieplan Luchtkwaliteit

De uitstoot van verontreinigende stoffen is in Nederland de laatste dertig jaar stevig gedaald en daarmee de luchtkwaliteit verbeterd. Dat komt door vele maatregelen in industrie, landbouw en verkeer. Ook de toename van elektrische auto’s en beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen dragen hier sterk aan bij. Het loskoppelen van woningen en andere gebouwen van gas heeft dus ook een positief effect voor de luchtkwaliteit. Autodelen, fietsen en meer gebruik van het openbaar vervoer zullen de lucht nog schoner maken.

Ook in Rijswijk is de luchtkwaliteit verbeterd. Vanaf 2016 voldoen we aan de wettelijke normen. Dat betekent niet dat onze gezondheid niet geschaad wordt en dus is het van groot belang dat we ook binnen de gemeente maatregelen nemen voor een schonere lucht. Het Actieplan Luchtkwaliteit beschrijft de maatregelen die gemeente, bedrijven en inwoners kunnen of moeten nemen.
Terug
vrijdag 17 januari 2020 09:40:01 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob