Laatste Nieuws

Cliënten Middin helpen ouderen afval scheiden

 

Senioren willen graag afval scheiden maar hebben vaak ook mobiliteitsbeperkingen waardoor zij hiertoe niet in staat zijn. Cliënten van Middin willen senioren als onderdeel van hun dagbesteding een handje helpen.

Op maandag 6 januari gingen cliënten van Middin van start met bolderkarren om wekelijks huis aan huis oud papier in de flats van blok Generaal Spoorlaan en minister Aalberselaan op te halen en in de papierbakken te deponeren. De gemeente faciliteert de bolderkarren, cliënten van Middin voeren het project uit en de bewonersorganisatie Steenvoorde Noord brengt de wijk  via buurtkrantjes op de hoogte.

Cliënten Middin helpen ouderen afval scheiden

De proef duurt ongeveer 3 maanden en dan wordt gekeken of de dienst naar andere buurten uitgebreid kan worden. Wethouder Armand van de Laar was bij de start op 6 januari aanwezig. “Ik ben heel blij dat het gelukt is om deze samenwerking tot stand te brengen. Het is een goed voorbeeld waarbij alle partijen zijn gebaat.”

Middin biedt ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg aan ongeveer 5.500 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.   
Terug
vrijdag 10 januari 2020 08:24:29 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob