Laatste Nieuws

Rijswijk investeert in kwaliteit van het groen

 

Het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag 17 december het groenbeheerplan 2020-2023 vastgesteld. Het college kiest voor het verhogen van het kwaliteitsniveau van het openbaar groen in de stad.

Met deze kwaliteitsslag brengt het college het speerpunt “basis op orde” in praktijk. Door de toename van de kwaliteit van het groen wordt verwacht dat klachten over veiligheid, overlast en aanzicht verminderen en de waardering voor de leefomgeving stijgen.

Rijswijk is een gemeente met veel openbaar groen. Dit groen is van grote invloed op de waardering van de openbare ruimte door bewoners en het draagt bij aan hun gezondheid en welzijn. Ook levert groen een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

Rijswijk investeert in kwaliteit van het groen

Achterstallig onderhoud

De kwaliteit van het groen is op dit moment matig en er is sprake van achterstallig onderhoud aan bomen en plantvakken. Op basis van landelijke normen is gekozen  om het huidige kwaliteitsniveau van C(laag/sober onderhoud) tot D(zeer laag/onvoldoende onderhoud) te brengen naar kwaliteitsniveau B (basisniveau/voldoende onderhoud). In de centra (winkelgebieden In de Bogaard en Oud Rijswijk) is gekozen voor niveau A (hoog niveau/goed onderhoud).

Voor het onderhoud op een hoger kwaliteitsniveau is jaarlijks € 3,2 miljoen nodig voor onderhoud en € 177.000,- voor noodzakelijke vervanging van bomen, plantsoenen en beplanting die aan het einde van de levensduur is.

In het groenbeheerplan worden acties beschreven om het beheerproces te verbeteren.
Terug
donderdag 2 januari 2020 08:13:14 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob