Laatste Nieuws

Groen licht voor uitvoering Masterplan In de Bogaard en omgeving

 

De gemeenteraad heeft 17 december ingestemd met de herontwikkeling van het Bogaard gebied tot een levendig stadscentrum waar gewoond, gewinkeld, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een belangrijke mijlpaal richting de grootscheepse transformatie van het huidige winkelcentrum, waar al jaren veel leegstand is. Medio 2020 beginnen de eerste zichtbare werkzaamheden: het vergroenen van het Bogaardplein. Vervolgens staat, na een bestemmingsplanprocedure, in 2021 sloop en nieuwbouw van De Terp op de planning.

Wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer Van de Laar: ‘Dat het Masterplan nu werkelijk kan worden uitgevoerd is fantastisch.

Groen licht voor uitvoering Masterplan In de Bogaard en omgeving

Het plan biedt veel kansen op het gebied van wonen, winkelen, werken en recreëren. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van een levendig stadscentrum voor bewoners en bezoekers. Ook door groen en sfeer aan te brengen krijgt het gebied een enorme impuls waardoor het tot een volwaardig stadshart kan uitgroeien.’ 

De afgelopen anderhalf jaar hebben bewoners, ondernemers, eigenaren en de gemeente in vervolg op de gebiedsvisie voor In de Bogaard, samengewerkt aan dit Masterplan, met als uitgangspunt:  toewerken naar een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied. De verschillende (her)ontwikkelingen in en rondom In de Bogaard dragen bij aan die ambitie.

Het huidige winkelcentrum gaat op basis van het Masterplan op vele fronten ingrijpend veranderen. Er komt circa 20.000 m2 bvo minder aan winkeloppervlak. Daarvoor komen circa 2.000 woningen in de plaats. In de Bogaard verandert dan geleidelijk van een winkelcentrum naar een levendig stadscentrum. Met het toevoegen van deze woningen wordt ingespeeld op de grote regionale woningbouwbehoefte. Er wordt gebouwd voor een grote diversiteit aan doelgroepen, van starters tot senioren, waarbij de focus ligt op het middeldure huur- en koopsegment.

De raad ging akkoord met zowel de visie als de ruimtelijke kaders voor de transformatie van het Masterplan In de Bogaard en omgeving. Dat houdt in dat alle plannen en initiatieven moeten passen bij de ambitie van het plan: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk. Zo wordt bijvoorbeeld het Bogaardplein opnieuw ingericht en krijgt het een groener karakter, worden diverse (leegstaande) kantoor- en winkelpanden omgebouwd tot wooncomplexen (zoals De Terp, de Sterpassage en – aan de overzijde van de Prinses Beatrixlaan - de voormalige HBG-locatie) en maken we meer horeca en terrassen in het winkelgebied mogelijk.

Ook is in het Masterplan rekening gehouden met de beoogde verlegging van rijbanen op de Prinses Beatrixlaan, waarvoor gemeente Rijswijk, gemeente Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag in januari 2019 een bestuursovereenkomst hebben gesloten. Hierdoor ontstaat aan de zijde van In de Bogaard ruimte voor nieuwe woongebouwen en meer groen. Daarmee krijgt het gebied een totaal ander aanzien.

De komende jaren werken we op basis van dit Masterplan met alle betrokken partijen vol enthousiasme verder aan het In de Bogaard van de toekomst.
Terug
vrijdag 20 december 2019 08:06:30 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob