Laatste Nieuws

Karel Doormanlaan

 

De Karel Doormanlaan heeft onderhoud nodig. Zowel boven de grond (stoep, wegdek, bomen, groen) als onder de grond (riolering, gas- en waterleiding). Dit is alleen mogelijk met een nieuwe inrichting. We gaan met de omwonenden in gesprek en vragen hen hierover mee te denken.


Een nieuwe inrichting maakt de straat mooier: een verbeterd wegdek, en veilige stoep, mooi groen, voldoende parkeerruimte en een goede verlichting.

Karel Doormanlaan

Aanpak in fasen

De nieuwe inrichting gebeurt in fasen. Dat is nodig omdat Rijswijk Wonen nog onderzoek doet. De corporatie wil weten of ze een aantal woningen kan moderniseren. Het gaat om deze woningen:

Het is dus nog niet duidelijk wat er op het deel vanaf Park De Driesprong tot aan de Burg. Elsenlaan gaat gebeuren. We beginnen daarom met de Karel Doormanlaan vanaf de Huis te Landelaan tot aan de Karel Doormanlaan 155-157.

Definitief inrichtingsplan

Wij hebben eind vorig jaar met elkaar gesproken over het inrichtingsplan. Daarna zijn we begonnen met de uitwerking en voorbereiding van het project. Lang bleef onduidelijk wanneer we met het project konden starten. Dit had te maken met de ontwikkeling rondom het schoolgebouw aan de Generaal Vetterstraat. lntussen is hierover meer duidelijkheid en kunnen we u informeren over het vervolg.

Eind oktober jl. is het definitieve inrichtingsplan vastgesteld door het college van B&W. U kunt het plan en de nota van beantwoording hier terugvinden.

Bijeenkomst 11 november 2019

Op maandag 11 november organiseren we een informatiebijeenkomst over de nieuwe inrichting van de Karel Doormanlaan. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 november van 19.00 tot 21.00 uur bij de Rehoboth school aan de Dr. H. Colijnlaan 3 in Rijswijk. U kunt inlopen wanneer het u het beste schikt. Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen wij u meer toelichting geven over de geplande werkzaamheden.
Terug
vrijdag 1 november 2019 09:50:28 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob