Laatste Nieuws

Havenkwartier

 

De gemeente Rijswijk heeft de ambitie om in het Havenkwartier een gemengd stedelijk gebied met zowel ruimte voor werken als wonen te realiseren als onderdeel van de versterking van de Plaspoelpolder. Deze ambitie staat beschreven in het ontwikkelperspectief Havenkwartier. 

Op 28 mei 2019 is deze notitie aan de raad gepresenteerd en tot en met 11 juli 2019 lag deze ter inzage. Tijdens een inloopbijeenkomst op 2 juli zijn de plannen gepresenteerd aan omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook zijn er met afzonderlijke belangenhebbenden(groepen) gesprekken gevoerd onder andere naar aanleiding van de inspraakreacties die zij hadden ingediend.

Havenkwartier

Op basis van die gesprekken worden de ambities waar nodig en mogelijk, bijgesteld. Het aangepaste ontwikkelperspectief en de antwoorden op de ingediende reacties worden naar verwachting in december ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het vastgestelde ontwikkelperspectief biedt dan het kader waarbinnen de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier kan plaatsvinden. Na de vaststelling zal worden gestart met de opstelling van bestemmingsplannen dan wel vergunningsprocedures. Ook bij deze procedures is inspraak mogelijk.

Voor vragen en/of suggesties neem contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk, kcc@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail) of bel 14 070 van maandag tot en met donderdag.
Terug
vrijdag 11 oktober 2019 07:37:46 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob