Laatste Nieuws

Samenwerking met bedrijfsleven levert 365 nieuwe banen op

 

De samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven is succesvol voor de werkgelegenheid in Rijswijk. Na een jaar heeft dit 365 banen opgeleverd.

Zo’n 40 partijen verbonden zich in 2018 samen met de gemeente, het WerkgeversServicepunt (WSP Rijswijk) en de Rijswijkse bedrijvenbelangenorganisatie (BBR) aan het Lokaal Sociaal Akkoord (LSA). De samenwerking heeft als doel zo veel mogelijk banen in de regio te creëren, met speciale aandacht voor mensen voor wie het lastig is een baan te vinden. Na een jaar is een tussentijdse balans opgemaakt en de resultaten zijn veelbelovend: er zijn 365 betaalde banen gerealiseerd.

Samenwerking met bedrijfsleven levert 365 nieuwe banen op

Sociaal ondernemen

Eén van de actiepunten uit het LSA is om het sociaal ondernemerschap te stimuleren. De BBR en de gemeente hebben zich hiervoor aangesloten bij het MVO-netwerkplatform Werkwaardig. (MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.) Sinds begin 2018 hebben Firma ter Horst, Florence, Hartevelt Assurantiën en de HR Groep zich als ambassadeur voor MVO ingezet om werkzoekenden aan een baan te helpen bij werkgevers binnen hun eigen netwerk. Zij zijn met 24 werkzoekenden aan de slag gegaan waarvan er tot nu toe 13 aan het werk zijn geholpen.

Mooie resultaten

In 2018 zijn door WSP Rijswijk twee grote evenementen georganiseerd waar werkzoekenden en werkgevers bij elkaar kwamen: het 50-plus Matchevent en de Kansenmarkt. Beide evenementen werden goed bezocht en hebben bij elkaar ruim 50 matches in de vorm van banen en leerwerktrajecten opgeleverd. “Dit zijn mooie resultaten waar we met elkaar trots op mogen zijn”, aldus wethouder Sociaal Domein Larissa Bentvelzen. Dat geldt ook voor Social Return on Investment (SROI), dat 50 betaalde banen in 2018 opleverde. De gemeente neemt SROI bij aanbestedingen boven een bepaald bedrag als voorwaarde op met als doel extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met grote(re) een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoge ambities

De ambities voor 2019 zijn wederom hoog. Wethouder Bentvelzen: “Iedereen die kan werken, moet de kans krijgen op een baan. We zullen samen met de BBR en de andere partners van het Lokaal Sociaal Akkoord ons blijven inzetten om zoveel mogelijk banen te creëren. Gezien de resultaten in 2018 heb ik het volste vertrouwen dat we die ambities ook dit jaar met de partners gaan waarmaken!  Zodat ook de komende periode meer inwoners een kans krijgen op een baan.” Peter Hartevelt, voorzitter BBR, deelt de ambities van wethouder Bentvelzen: ”We vinden het LSA een succes. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar het kan altijd beter. In de toekomst willen we het bereik van het LSA verder uitbreiden. De BBR roept daarom meer bedrijven op om mee te doen. Hoe meer partners zich aansluiten bij het LSA, hoe groter het succes.”

Wie zich ook bij het LSA wil aansluiten of meer wil weten, kan contact opnemen met het WerkgeversServicePunt Rijswijk. Meer informatie is te vinden op www.wsprijswijk.nl(externe link).
Terug
zaterdag 22 juni 2019 09:09:27 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob