Laatste Nieuws

Proef omheind hondenlosloopveld De Strijp beëindigd

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de ‘evaluatie proefomheining hondenlosloopgebied De Strijp-Endezant’ behandeld. Dat gebeurde tijdens de wekelijkse vergadering. Toen is er ook ingestemd met de aanbevelingen uit de evaluatie. Dat betekent dat de proef beëindigd wordt en dat de situatie van een omheind hondenlosloopgebied blijft zoals die nu is. Ook moeten er meer veilige hondenlosloopgebieden in Rijswijk komen.


Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het omheinen van een losloopgebied voor honden voorziet in een behoefte. Een plek waar honden veilig kunnen loslopen en spelen. Dit is wel gebleken uit het intensieve gebruik van het gebied en de vele positieve reacties van hondenbezitters. Het omheind losloopgebied ligt vlakbij woningen in de wijk De Strijp en is altijd aangemerkt geweest als losloopgebied.

Proef omheind hondenlosloopveld De Strijp beëindigd

Het omheinen ervan en de toename van het aantal bezoekers, hebben er wel toe geleid dat een aantal direct omwonenden hiervan overlast hebben ervaren. Door een betere spreiding van de veilige losloopgebieden neemt de overlast op deze locatie naar verwachting af.

Nieuw Hondenbeleid

De opbrengst van de proef wordt gebruikt bij het opstellen van het nieuwe Hondenbeleid van de gemeente Rijswijk. Concreet betekent dit dat er gekeken wordt naar andere potentiële locaties voor veilige hondenlosloopgebieden in Rijswijk. Deze locaties zullen worden opgenomen in het nieuwe hondenbeleid dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 aan het college zal worden aangeboden.

Burgerinitiatief

In oktober 2017 is de proef met een omheind hondenlosloopgebied in de Strijp van start gegaan, naar aanleiding van een ingediend burgerinitiatief. Afgesproken werd dat er na een jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie heeft zeer waardevolle leerpunten opgeleverd voor toekomstige burgerinitiatieven. Zo krijgt ieder initiatief in het vervolg een ambtelijk accounthouder toegewezen als aanspreekpunt tussen betrokken partijen. De evaluatie is te vinden op de site van de gemeente Rijswijk: www.rijswijk.nl/evaluatieproefomheining.
Terug
vrijdag 23 november 2018 09:35:35 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob