Laatste Nieuws

Winston Churchill Tower

 

Reshape Properties heeft een plan bij de gemeente ingediend om het gebouw aan de Sir Winston Churchilllaan 366 te transformeren van kantoorpand naar appartementen.

De Winston Churchill Tower ligt aan de Sir Winston Churchilllaan 366 in Rijswijk. Het gebouw stond jarenlang bekend als het voormalige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds kort staat het pand voor een groot deel leeg en biedt het gebouw niet voldoende aantrekkingskracht voor nieuwe ontwikkelingen. Dit biedt kansen voor transformatie van het gebouw, zowel programmatisch als architectonisch. Op deze manier kan de Winston Churchill Tower weer dienst doen als herkenbaar icoon voor Rijswijk.

Reshape Properties heeft een plan bij de gemeente ingediend om het gebouw te transformeren van kantoorpand naar appartementen. 

Winston Churchill Tower

Met de transformatie wordt ingespeeld op de onlangs gepubliceerde Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving. De ambitie is om de Bogaard en omgeving in 2030 te hebben getransformeerd tot een levendig woon-, winkel- en  verblijfsgebied, als toekomstbestendig stadscentrum van Rijkswijk.

316 woningen

Het pand zal worden ingericht met 316 woningen, variërend in oppervlakte. Ook worden er zowel middeldure huur als koopwoningen gerealiseerd. Hiermee draagt de ontwikkeling bij aan de realisatie van een gevarieerd woonmilieu in de omgeving, het creëren van woningen in bestaande bebouwing en de gewenste transformatie van kantoorpanden naar woningen. Ook wordt bijgedragen aan de modern stedelijke uitstraling van de stadsas aan de Pr. Beatrixlaan, met een versterkte positie van het gebouw als icoon. Door het realiseren van een passende landschappelijke inrichting rond het gebouw die aansluit op de bestaande omgeving, zal de verkeersstructuur binnen de wijk behouden blijven en worden versterkt.

Bestemmingsplan

Aangezien de transformatie niet past binnen het geldende bestemmingsplan, is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Winston Churchill Tower” (inclusief bijlagen) en het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit liggen met ingang van vrijdag 9 november tot en met donderdag 20 december 2018 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpWinstChurchln366-ON01. Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Terug
vrijdag 9 november 2018 09:26:10 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob