Laatste Nieuws

 

Sample News feed 

Verkeersveilige schoolzone voor Elsenburgschool

Verkeersveilige schoolzone voor Elsenburgschool

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Rijswijk heeft er weer een schoolzone bij. De Elsenburgschool doet nu ook mee. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart verrichtte donderdag de feestelijke opening van de verkeersveilige zone.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van deze zones rondom basisscholen, herkenbaar aan verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen wil verbeteren.

Meer

Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De gemeente Rijswijk is bezig met de bestrijding van de eikenprocessierups. Betreffende bomen zijn met een lintje gemarkeerd. Over twee weken start de tweede ronde.
 

De eikenprocessierups komt steeds vaker voor. Ook in Rijswijk is hij de afgelopen jaren steeds vaker te zien. Het beestje kan voor vervelende klachten zorgen. Denk hierbij aan flinke jeuk, irritaties en zelfs ademhalingsproblemen.

Vooral in de periode half mei tot eind juni, wanneer de rupsen brandharen krijgen, brengen ze veel ongemak met zich mee. Maar ook in de periode daarna, wanneer de rupsen in vlinders veranderen en hun brandharen uit de nesten waaien, kunnen ze voor ongemak zorgen.

Meer

Mantelzorger? Vraag de waardering van 80 euro aan

Mantelzorger? Vraag de waardering van 80 euro aan

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Mantelzorgers kunnen de jaarlijkse mantelzorgwaardering weer aanvragen. Met dit financieel extraatje wil de gemeente Rijswijk mantelzorgers waarderen voor hun inzet. Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, familielid of iemand anders uit de omgeving.

“Mantelzorgers zijn van grote waarde”, vindt wethouder Welzijn Johanna Besteman. “Niet alleen voor de naaste(n) die zij verzorgen, maar voor de gehele samenleving.” De gemeente Rijswijk wil haar waardering hiervoor laten blijken met een jaarlijks extraatje van € 80,-. Dit wordt rond de dag van de mantelzorg, op 10 november 2019, uitbetaald.

Meer

Nieuwe Schoolspullenpas nu verkrijgbaar

Nieuwe Schoolspullenpas nu verkrijgbaar

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De nieuwe Schoolspullenpas voor het komende schooljaar is uit. Met de pas, verstrekt door de Stichting KEI, kunnen Rijswijkse kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen voor het nieuwe schooljaar schoolspullen kopen. De pas is onderdeel van het Rijswijkse armoedebeleid.

Afgelopen zaterdag was de feestelijke lancering van de nieuwe Schoolspullenpas op het Bomenplein in winkelcentrum In de Bogaard. Wethouder Sociaal Domein Larissa Bentvelzen was daarbij aanwezig om het festijn te openen. Voor de aanwezige kinderen waren er diverse activiteiten, zoals boekenleggers maken, schminken, glitter tattoo’s laten zetten, gezonde hapjes maken en swingen op de dansvloer. Het evenement werd mogelijk gemaakt door Don Bosco, Aan de Slag, Welzijn Rijswijk, de Weg geef Winkel, Trias, Haaglanden Beweegt en KEI Rijswijk.

Meer

Open dag Natuurtuin Wilhelminapark (aangepast)

Open dag Natuurtuin Wilhelminapark (aangepast)

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op zondag 7 juli vindt van 12 tot 17 uur weer de Zomer open dag van de Natuurtuin in het Wilhelminapark plaats. Let op: vanwege aanwezigheid van de eikenprocessierups is het programma aangepast.
 

Het advies is om tijdens de open dag lange kleding te dragen om contact met eventuele rondwaaiende brandhaartjes te voorkomen. 

Vanaf 12 uur kunt u in de Blokhut niet alleen informatie over de Natuurtuin vinden, maar ook een kop koffie of thee met appeltaart halen. Vanaf 13 uur zijn er voor jong en oud verschillende activiteiten. Zo kan de bijenstal worden bezocht en kunnen kinderen dieren- en bloemenkwartet spelen. 

Meer

Open dag RijswijkBuiten

Open dag RijswijkBuiten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op zaterdag 6 juli a.s. van 11.00 tot 14.00 uur vindt er wederom een open dag plaats over RijswijkBuiten op het parkeerterrein voor het Programmabureau RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg 1d.
 

Op de open dag vindt de start verkoop plaats van 25 eengezinswoningen in Buitenplaats Syon fase 1, en gaan 16 appartementen uit fase 2 in pre-sale. Ook worden er 59 vrije sector huurappartementen in Buitenpoort Sion in verhuur gebracht en is er informatie beschikbaar over 34 vrije sector huurwoningen in de Tuinen van Sion fase 13 die later dit jaar in verhuur gaan.

Meer

Rijswijk sluit zich aan bij HalloWerk

Rijswijk sluit zich aan bij HalloWerk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De gemeente Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en Westland gaan net als Den Haag en Rotterdam gebruikmaken van het online matchingplatform HalloWerk.

 

Woensdag 26 juni tekenden de wethouders de overeenkomst. Namens Rijswijk was wethouder Sociaal Domein Larissa Bentvelzen vertegenwoordigd. Hallo Werk brengt werkgevers en werkfitte mensen in de bijstand direct met elkaar in contact. 

HalloWerk is door Den Haag en Rotterdam ontwikkeld en begin dit jaar gelanceerd om meer mensen in de bijstand aan het werk te helpen. Maar ook als antwoord op de roep om werkzoekenden zichtbaar te maken voor werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers én die mensen een kans willen geven weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Meer

Controle op jaarrekening gemeente Rijswijk niet tijdig afgerond

Controle op jaarrekening gemeente Rijswijk niet tijdig afgerond

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De gemeenteraad van de gemeente Rijswijk kan op 9 juli aanstaande de jaarrekening 2018 niet vaststellen. De accountant heeft het college van B&W laten weten de controle op de jaarrekening niet tijdig te kunnen afronden. Het college betreurt deze gang van zaken ten zeerste. Te meer daar de jaarrekening voorzien van een de accountantsverklaring voor 15 juli 2019 bij de provincie moet zijn ingediend.


Gelet op de zorgvuldigheid stelt het college de raad voor om de jaarrekening niet te laten vaststellen onder voorbehoud. De raad beschikt dan niet over het definitieve oordeel van de accountant. Dit is onwenselijk. Het college stelt voor om de jaarrekening vast te laten stellen in de eerstvolgende raadsvergadering na het zomerreces.

Meer

Winkelcentrum In de Bogaard behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

Winkelcentrum In de Bogaard behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Onlangs is de her certificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het winkelcentrum In de Bogaard. Het Keurmerk staat voor een schoon, heel en veilig winkelcentrum.

Op woensdagmiddag 3 juli werden op het Bomenplein van het winkelcentrum de behaalde certificaten uitgereikt aan de betrokken partijen. Namens de gemeente namen burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Armand van de Laar het certificaat in ontvangst.

Meer

Klimaatkrachtig Delfland: een uniek netwerk van 60 partners van het Hoogheemraadschap van Delfland

Klimaatkrachtig Delfland: een uniek netwerk van 60 partners van het Hoogheemraadschap van Delfland

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Buiten liep het kwik tot ver boven de 30 graden, binnen werd er hard gewerkt aan de gezamenlijke ambitie om regio Delfland klimaatbestendig te maken. Meer dan 60 partners – publiek en privaat - van het netwerk Klimaatkrachtig Delfland kwamen op de eerste partnerbijeenkomst af. 

Delfland als eerste waterschap grootschalig aan de slag met klimaatadaptatie

Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland vóór de regio Delfland. 

Meer

Samen sterk: Bewoners Huis van de Stad formaliseren samenwerking

Samen sterk: Bewoners Huis van de Stad formaliseren samenwerking

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Trias, Bibliotheek aan de Vliet, Welzijn Rijswijk en gemeente Rijswijk hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor het Huis van de Stad. Hierin zijn afspraken over de gezamenlijke huisvesting vastgelegd. Een belangrijke stap in de samenwerking.

De afgelopen maanden is veel gesproken over de huisvesting in het pand aan de Generaal Spoorlaan. Er is gekeken op welke manieren samengewerkt kan worden om zo de kracht van de stad verder te ontwikkelen en het Huis het kloppend hart van Rijswijk te maken.

Meer

Zwemwaarschuwing zwemvijver Wilhelminapark ingetrokken

Zwemwaarschuwing zwemvijver Wilhelminapark ingetrokken

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de zwemwaarschuwing voor de zwemvijver Wilhelminapark ingetrokken.


De blauwalg was hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door werkzaamheden van de gemeente aan de bodem van de zwemzone en het zwemstrand. Tijdens de werkzaamheden is er abusievelijk water vanuit de naastgelegen visvijver in de zwemvijver terecht gekomen.

De vijver is in 2016 door het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rijswijk  drooggelegd, de bodem is schoongemaakt, de aanwezige vis is overgezet en daarna is de vijver gevuld met schoon water. Sinds die tijd was er geen overlast meer geweest door blauwalg.

Meer

NIEUW IN RIJSWIJK, SPECTACULAIRE LADIES NIGHT DIE JE NIET MAG MISSEN!!!

NIEUW IN RIJSWIJK, SPECTACULAIRE LADIES NIGHT DIE JE NIET MAG MISSEN!!!

Ingezonden door: admin Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

 

Woonaccessoires, kleding, bikini's, tassen, sjaals, haaraccessoires, make-up, massage en sieraden. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van wat je allemaal kunt verwachten op deze gezellige Ladies Nightwoensdag 3 juli aan de Cort van der Lindenstraat 18 in de Plaspoelpolder. Bovendien is er voor deze avond speciaal een POP-UP Kringloop store geopend en kan er gratis een proefles Crossfit gevolgd worden. 

 

Meer

Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal

Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De provincie Zuid-Holland is gestart met groot onderhoud aan de oevers langs het Rijn-Schiekanaal. De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm.

Ter hoogte van de verffabriek (Delftweg 58a-65) wordt de vaarweg over een lengte van circa 260 meter tussen 1,30 meter en 1,75 meter verbreed. De vaarwegverbreding wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van een verbetering van de doorvaart van het bestaande vaarverkeer en het voldoen aan veiligheidsnormen. De capaciteit van de vaarweg neemt niet toe. Het aantal schepen dat gebruikt maakt van de vaarwegen blijft gelijk. Aangezien de vaarwegverbreding niet past binnen de geldende beheersverordening “Kraayenburg” is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Meer

Zwemwaarschuwing zwemvijver Wilhelminapark

Zwemwaarschuwing zwemvijver Wilhelminapark

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft voor de zwemvijver Wilhelminapark een waarschuwing afgegeven in verband met blauwalg. Het is nog wel toegestaan om te zwemmen maar dit is op eigen risico.


De blauwalg is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door werkzaamheden van de gemeente aan de bodem van de zwemzone en het zwemstrand. Tijdens de werkzaamheden is er abusievelijk water vanuit de naastgelegen visvijver in de zwemvijver terecht gekomen.

Meer

Samenwerking met bedrijfsleven levert 365 nieuwe banen op

Samenwerking met bedrijfsleven levert 365 nieuwe banen op

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven is succesvol voor de werkgelegenheid in Rijswijk. Na een jaar heeft dit 365 banen opgeleverd.

Zo’n 40 partijen verbonden zich in 2018 samen met de gemeente, het WerkgeversServicepunt (WSP Rijswijk) en de Rijswijkse bedrijvenbelangenorganisatie (BBR) aan het Lokaal Sociaal Akkoord (LSA). De samenwerking heeft als doel zo veel mogelijk banen in de regio te creëren, met speciale aandacht voor mensen voor wie het lastig is een baan te vinden. Na een jaar is een tussentijdse balans opgemaakt en de resultaten zijn veelbelovend: er zijn 365 betaalde banen gerealiseerd.

Meer

Hacker geeft tekst en uitleg over veilig internetten

Hacker geeft tekst en uitleg over veilig internetten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Zo’n 70 bezoekers bezochten woensdagavond  de Cyber Awareness-bijeenkomst in het Rijswijks Lyceum. Deze avond vond de aftrap plaats van de Cyber Awareness-campagne van de gemeente Rijswijk. Niet alleen op deze avond, maar het hele jaar door wordt aandacht besteed aan veilig internetten voor iedereen: van ouderen tot jongeren en bedrijven.

Burgemeester Michel Bezuijen verzorgde de inleiding. Van dagvoorzitter Jan de Vreugd kreeg hij vragen voorgelegd over het doel van de avond en wat Cyber Awareness voor hem zelf betekent. ”Voor mij betekent dat op de hoogte zijn van alle kansen en risico’s die zich op het internet kunnen voordoen.  Het gaat erom dat we ons hiervan bewust zijn. Daarnaast is het van belang te weten welke maatregelen we zelf kunnen treffen om veilig te internetten”, aldus de burgemeester.

Meer

Inloopbijeenkomst sportcomplex Burgemeester Elsenlaan

Inloopbijeenkomst sportcomplex Burgemeester Elsenlaan

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Hoe komt het nieuwe sportcomplex er uit te zien? Dit en meer komt u te weten tijdens de informatieve inloopbijeenkomst op dinsdagavond 25 juni, van 19.00 tot 21.00 uur.

De gemeente en de projectontwikkelaar zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden over het nieuwe sportcomplex dat gerealiseerd gaat worden op de hoek van de Burgemeester Elsenlaan / Sir Winston Churchilllaan. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook is het ontwerp van het toekomstige gebouw te zien.

Het nieuwe sportcomplex wordt in 2021 geopend en vervangt de Marimbahal, de Van Zweedenzaal en de voormalige gymzaal aan de P. van Vlietlaan.  Het complex biedt ruimte aan de gebruikers van deze hallen. Het wordt een duurzaam, multifunctioneel  en toekomst bestendig complex, waar Rijswijkers elkaar kunnen ontmoeten en sport en bewegen kunnen beleven op een positieve manier. 

Meer

Toekomst Oranjevereniging Sion onzeker Voortbestaan in handen van College van B&W

Toekomst Oranjevereniging Sion onzeker Voortbestaan in handen van College van B&W

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De Oranjevereniging Sion (OV Sion) is een groeiende en gezonde vereniging. Door het jaar heen organiseert de vereniging diverse buurtevenementen voor jong en oud in de bloeiende wijk Rijswijk Buiten. Al 90 jaar is het jaarlijkse Sionsfeest één van de hoogtepunten, maar nu dreigt het voortbestaan van OV Sion in gevaar te komen. Gemeente Rijswijk staat op het punt te besluiten om woningen te realiseren direct naast het eigen feestterrein van de vereniging en hierdoor komt de veiligheid en de organisatie van o.a. het Sionsfeest in gevaar.

Meer

Weekendafsluitingen op de A4 door wegwerkzaamheden

Weekendafsluitingen op de A4 door wegwerkzaamheden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De komende weekenden vinden er werkzaamheden plaats aan de snelweg A4. Hierdoor is de snelweg de komende weekenden (gedeeltelijk) afgesloten. Weggebruikers dienen door de omleidingsroutes rekening te houden met extra reistijd. Gele borden ter plaatse en informatiepanelen boven en langs de weg geven de omleidingsroute aan. 

Weekendafsluiting 14 - 17 juni 

De werkzaamheden op de A4 vinden plaats tussen afrit Rijswijk en afrit Delft. Alle rijstroken zijn daarbij afgesloten; weggebruikers worden omgeleid richting Rotterdam. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten

Meer

<< <Pagina 3 van 13> >>