Laatste Nieuws

 

Dode vogel? Dit kunt u doen

Dode vogel? Dit kunt u doen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Een dode zwaan of meerkoet in het water is geen fraai beeld. De vogelgriep is nog steeds actief, ook in Rijswijk en omgeving. Maar wat moet u doen? Op de website van Staatsbosbeheer vindt u meer informatie. Staatsbosbeheer laat weten dat er drie belangrijke punten zijn:

  • Raak geen zieke en dode vogels aan. Blijf uit de buurt van vogels die afwijkend gedrag vertonen. Vogels kunnen ongecontroleerde bewegingen maken of heel suffig ogen;
  • Houd de hond aan de lijn. Honden kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren met vogelgriep;
  • Blijf op de paden. Probeer zoveel mogelijk de rust te bewaren in gebieden met veel watervogels. Hiermee voorkomt u de verstoring van watervogels en verkleint u de kans op verspreiding.

Meer

‘IkPas’ voor Algemeen Bestuur GGD Haaglanden

‘IkPas’ voor Algemeen Bestuur GGD Haaglanden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het voltallige Bestuur van GGD Haaglanden bestaande uit de wethouders Zorg van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, doet mee aan ‘IkPas’. IkPas is een jaarlijks terugkerende bewustwordingscampagne om tijdelijk geen alcohol te drinken. IkPas begint op 1 januari en duurt de gehele maand.


Naast de leden van het Bestuur ‘past’ ook GGD Haaglanden-directeur Annette de Boer in januari. De Boer, ambassadeur voor IkPas voor de gemeente Rijswijk, onderstreept het belang van de campagne. 

Meer

Meld u aan als stembureaulid voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022

Meld u aan als stembureaulid voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op woensdag 16 maart 2022 kunnen kiezers in Rijswijk hun stem uitbrengen voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022. Ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 kan er vervroegd worden gestemd. In Rijswijk mogen ruim 40.000 kiesgerechtigden stemmen op één van de stembureaus in de stad. Uw hulp is daarbij onmisbaar! Meld u daarom aan als (plaatsvervangend) voorzitter, (reserve)stembureaulid of stemmenteller.

Meer

Felicitaties op hoog niveau

Felicitaties op hoog niveau

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Zaterdag 1 januari bracht wnd. burgemeester Bas Verkerk een felicitatiebezoek aan mevrouw Augustijn-Tomson om haar te feliciteren met haar 105e verjaardag. Vanwege corona zat mevrouw Augustijn in thuisisolatie en werd een hoogwerker ingezet om haar toch met een bezoek te kunnen verrassen.
 

Marie Augustijn-Tomson komt uit een gezin van 14 kinderen. Ze heeft een groot deel van haar leven in Den Haag  gewoond en ook vele jaren in Zoetermeer. Sinds een jaar of 5 woont zij met veel plezier in Onderwatershof in Rijswijk.

Meer

Afsluiten parkeerautomaten Oud & Nieuw

Afsluiten parkeerautomaten Oud & Nieuw

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 
In verband met Oud & Nieuw zijn vanaf vrijdag 31 december 2021 tijdelijk een aantal parkeerautomaten in de gemeente Rijswijk afgesloten. Parkeergeld betalen in de omgeving van deze automaten is op dit moment alleen mogelijk via een mobiele parkeerapp of via belparkeren. De bezoeker wordt hieraan herinnerd via een sticker op de betreffende automaten.


Uw kenteken aanmelden via een mobiele parkeerapp kan via de volgende aanbieders:

Meer

Oproep: lever uw vuurwerk in

Oproep: lever uw vuurwerk in

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

U mag tijdens oud en nieuw dit jaar geen vuurwerk verkopen of afsteken. Het kabinet heeft dat besloten. U kunt daarom eind december uw vuurwerk inleveren op 2 plekken in Den Haag. Daar krijgt u na het inleveren een hapje en drankje.

Wanneer en waar inleveren

Het inleveren van vuurwerk kan op 2 dagen: op dinsdag 28 december en woensdag 29 december 2021 van 9.00 uur tot 17.00 uur. U kunt vuurwerk tot 25 kilo inleveren. U kunt het inleveren op de volgende plekken:

  • het parkeerterrein van ADO Den Haag (Forepark);
  • het parkeerterrein aan de Machiel Vrijenhoeklaan.

Bij de inleverplekken gelden coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden.

Meer

Ruim 9 ton euro rijkssubsidie binnen voor tijdelijke studentenwoningen

Ruim 9 ton euro rijkssubsidie binnen voor tijdelijke studentenwoningen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Rijswijk krijgt nagenoeg een miljoen euro subsidie van het Rijk om tijdelijke woonruimte voor studenten mogelijk te maken. Met deze financiële bijdrage worden woningen gecreëerd voor studenten die anders moeilijk aan een woning komen.

Het college diende een subsidieaanvraag in voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen van het Rijk. Het Rijk heeft de aanvraag ingewilligd en verstrekt € 936.000,- subsidie. De subsidie is bedoeld voor het project tijdelijke studentenhuisvesting aan de Polakweg.

Meer

Eerste financiële hulp bij ondernemen

Eerste financiële hulp bij ondernemen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Ondernemers kunnen bij gemeente Rijswijk terecht voor allerlei vragen. Afgelopen tijd zijn veel algemene vragen verschoven naar vragen om hulp. Door de coronacrisis hebben bedrijven last van beperkende maatregelen. Verschillende branches zoals horeca, reizen en detailhandel worden hard getroffen. Ondanks landelijke steun van het kabinet kunnen niet alle bedrijven overeind gehouden worden. Daarom biedt de gemeente Rijswijk ook extra ondersteuning en hulp.

Eerder dit jaar heeft de gemeente een corona-maatregelenpakket beschikbaar gesteld waardoor geld vrij is gemaakt voor ondernemers. Sinds kort is daar een extra dienst vanuit het Financiële steunpunt bij gekomen. Ondernemers kunnen hierdoor bij de gemeente aankloppen voor schuldhulpverlening of voor een heroriëntatietraject.

Meer

Leerlingen van praktijkonderwijs adviseren gemeente over hulp bij geldproblemen

Leerlingen van praktijkonderwijs adviseren gemeente over hulp bij geldproblemen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Wat is er nodig zodat jongeren minder last hebben van armoede? En wie kan hierbij helpen? Deze vragen stelde Gemeente Rijswijk aan de jongeren van Speaking Minds; een programma dat jongeren uit het praktijkonderwijs betrekt bij het maken van beleid.

De leerlingen zijn 6 weken lang aan de slag gegaan met deze vragen en brachten tijdens een slotbijeenkomst op 16 december hun advies uit. Wethouder Larissa Bentvelzen was aanwezig om met de jongeren in gesprek te gaan en de adviezen in ontvangst te nemen.

Meer

IkPas 2022: Een maand zonder alcohol

IkPas 2022: Een maand zonder alcohol

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Vanaf 1 januari 2022 gaat IkPas Rijswijk weer van start. Wethouder Gezondheid Larissa Bentvelzen gaat de uitdaging aan om samen met de IkPas ambassadeurs een maand geen alcohol te drinken. Doel van de campagne is om mensen bewust te maken van hun alcoholgebruik.

Wethouder Larissa Bentvelzen doet dit jaar voor het eerst mee en is enthousiast over de actie: “IkPas is al jaren een succesvolle actie in Rijswijk. Ik sta hier volledig achter en neem graag het stokje over. Samen met de Rijswijkse IkPas ambassadeurs gaan we er wat mij betreft een mooie campagne van maken. Ik hoop dat veel mensen mee zullen doen!”

Meer

Ruim 79.000 woningen extra en betere verdeling in regio Haaglanden

Ruim 79.000 woningen extra en betere verdeling in regio Haaglanden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Partijen in de regio Haaglanden, waaronder gemeente Rijswijk, zijn het eens dat er afspraken moeten komen om het woningtekort samen te bestrijden. Daarom tekenden op 17 december de provincie, 15 corporaties, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden en acht gemeenten het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030, de eerste stap’. Dit is een eerste stap richting voldoende (sociale) woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden. Voor de gemeente Rijswijk betekent het dat we in de periode 2019-2030 ongeveer 5.700 woningen gaan bijbouwen en het aantal sociale (DAEB) huurwoningen met netto circa 320 woningen vergroten.

Meer

Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown

Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.


Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

Meer

Intentieovereenkomst toekomst Buitenplaats De Voorde

Intentieovereenkomst toekomst Buitenplaats De Voorde

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Rijswijk hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend. Het Zuid-Hollands Landschap krijgt de ruimte om de komende maanden te onderzoeken of zij Buitenplaats De Voorde, gelegen in de Rijswijkse Landgoederenzone, over kan nemen van de gemeente Rijswijk.

De natuurorganisatie werkt in 2022 een plan uit om van deze vervallen plek weer een groene parel te maken. De overeenkomst is tot stand gekomen na jaren van onzekerheid en dankzij een initiatief van betrokken buurtbewoners. “Het is geweldig dat de bewoners van Rijswijk aan ons dachten toen er nieuwe plannen voor De Voorde moesten komen. Het beschermen, beheren en ontwikkelen van natuur en erfgoed, zit in ons DNA. 

Meer

Samenwerken aan studentenhuisvesting

Samenwerken aan studentenhuisvesting

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De gemeente Delft en Rijswijk hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van studentenhuisvesting in Rijswijk. Daarmee is de ontwikkeling van de campus in Kesslerpark door de gemeente Rijswijk een stap dichterbij. Er moeten minimaal 500 betaalbare woningen komen voor studenten. Op de campus moet ook onderwijs, onderzoek en (startende) bedrijvigheid een plek krijgen.

Elkaar helpen

De gemeente Delft heeft eerder met de gemeente Rijswijk gesproken over extra studentenwoningen. De stad heeft te maken met een grote vraag naar woonruimte voor studenten. Ze heeft echter te weinig mogelijkheden om daar op korte termijn aan te kunnen voldoen. 

Meer

Meer groen, minder steen op schoolpleinen - mogelijk gemaakt door subsidieregeling voor scholen

Meer groen, minder steen op schoolpleinen - mogelijk gemaakt door subsidieregeling voor scholen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Gemeente Rijswijk streeft naar een klimaatadaptief en groen Rijswijk. Daarom is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om als Rijswijkse basisschool een aanvraag in te dienen voor een subsidie voor zogenaamde groenblauwe schoolpleinen. Het college van b&w wil met deze subsidieregeling basisscholen stimuleren om hun schoolpleinen regen – en hittebestendig in te richten en daarmee een uitdagende, natuurrijke en gezonde speelomgeving voor kinderen te creëren.                                              

De regeling voor scholen helpt bij het financieren van de aanleg van een groenblauw schoolplein. Dat betekent stenen eruit en planten erin. Hiervoor stelt de gemeente per kalenderjaar € 40.000 beschikbaar. 

Meer

<< <Pagina 8 van 9> >>