Laatste Nieuws

 

Vuurkorven alleen op eigen terrein toegestaan

Vuurkorven alleen op eigen terrein toegestaan

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De gemeente richt zich op een jaarwisseling met zo min mogelijk overlast en schade. Illegale vuren zorgen voor een enorme kostenpost. Vooral door beschadiging van het wegdek en straatmeubilair. Daarom wordt al jaren door de politie tegen illegale vuren strikt opgetreden. Onder strenge voorwaarden zijn dit jaar alleen vuren op de openbare weg in oliedrums toegestaan. Vuren in vuurmanden of vuurkorven zijn dit jaar niet meer toegestaan op de openbare weg. Op eigen terrein zijn vuurkorven wel toegestaan. Hierop zal streng worden toegezien. 

Burgemeester Bas Verkerk is blij met het aangescherpte toezicht: “afgelopen jaarwisseling is opnieuw schade ontstaan aan het wegdek door het verkeerd gebruik van oliedrums, vuurkorven en -manden. Met name het herstellen van asfaltbestrating kost veel gemeenschapsgeld. Voorkom schade aan het wegdek door voorzorgsmaatregelen te treffen.” 

Meer

Sneller internet via glasvezel voor heel Rijswijk

Sneller internet via glasvezel voor heel Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Inwoners van de gemeente Rijswijk kunnen zich klaarmaken voor de komst van glasvezel. De eerste overeenkomst met KPN is gesloten als voorloper op andere kabelbedrijven die zullen bijdragen aan het beschikbaar maken van netwerken voor sneller internet.


Momenteel lopen er twee trajecten binnen Rijswijk: een traject voor het aansluiten van bewoners en van bedrijven. Bijna alle bedrijventerreinen – waaronder de Plaspoelpolder -  beschikken over een glasvezelaansluiting. De eerste aansluiting voor inwoners wordt in opdracht van KPN gefaseerd uitgevoerd en start naar verwachting begin 2021 in Cromvliet, Oud-Rijswijk, Bomenbuurt, Rembrandtkwartier, Leeuwendaal en het Havenkwartier. Het betreft in totaal 8164 aansluitingen. De betreffende huishoudens zijn inmiddels al uitgenodigd aan te geven of ze glasvezel willen.

Meer

Wat zijn jouw ideeën voor de ‘lock down challenge’?

Wat zijn jouw ideeën voor de ‘lock down challenge’?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Verveel jij je ook te pletter tijdens de lockdown? Je bent niet de enige. Er is niets meer te doen: niet meer uitgaan, geen bioscoop, niet meer shoppen, geen feestjes. Doe er iets aan en doe mee aan de ‘lockdown challenge’ Rijswijk! 

Heb jij een goed idee wat de gemeente Rijswijk voor jongeren kan organiseren de komende weken? Laat het ons weten! Voorwaarde is natuurlijk wel dat jouw idee corona proof is.Wethouders Björn Lugthart en Larissa Bentvelzen gaan aanstaande zaterdag om 14:00 uur digitaal met je in gesprek en bespreken jouw ideeën.

Meer

Start uitvoering ligplaatsenbeleid

Start uitvoering ligplaatsenbeleid

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Woensdag 16 december zijn bootjes weggetakeld bij ’t Haantje ter hoogte van de Lange Kleiweg. In totaal zullen 5 bootwrakken die daar aan de kade liggen worden weggehaald. 

Wethouder Armand van de Laar (Ruimte en Stadsbeheer): “We willen een volwaardige recreatievaart faciliteren. Daarvoor moesten we eerst ligplaatsen aanwijzen en booteigenaren informeren. Vandaag hebben we een start gemaakt aan het verplaatsen van die verkeerde geplaatste boten en hebben we tegelijkertijd wrakken verwijderd. Met de uitvoering van het ligplaatsenbeleid maakt Rijswijk een einde aan ongewenste en soms potentieel gevaarlijke situaties.”

Meer

Geef uw mening over de openbare ruimte in het nieuwe stadscentrum In de Bogaard

Geef uw mening over de openbare ruimte in het nieuwe stadscentrum In de Bogaard

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De transformatie van In de Bogaard van winkelcentrum naar een groen en levendig stadscentrum, neemt meerdere jaren in beslag. Het wordt stapsgewijs uitgevoerd, aansluitend op de nieuwbouw van woningen en winkels. Tussen alle bebouwing, zorgt het openbaar gebied voor de verbinding. De straten en pleinen zorgen ervoor dat er een samenhangend geheel ontstaat. 

Ook verbindt de openbare ruimte de bestaande bebouwing met de nieuwe ontwikkelingen. Zo draagt het openbaar gebied in belangrijke mate bij aan het creëren van één geheel, het nieuwe stadscentrum In de Bogaard.

Meer

Positief opgroeien voor alle kinderen in Rijswijk

Positief opgroeien voor alle kinderen in Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De gemeente heeft een nieuwe Kadernota Jeugd & Onderwijs opgesteld. Daarmee is samen met partners een stevig fundament gelegd voor het jeugd- en onderwijsbeleid in Rijswijk. De komende jaren zet de gemeente actief in op het creëren en stimuleren van een zo goed mogelijk opgroei- en ontwikkelklimaat. Het streven is dat alle kinderen en jongeren zich vrij en in veiligheid kunnen ontwikkelen en opgroeien tot zelfredzame en maatschappelijk betrokken volwassenen. 

Kinderen en ouders die daarbij tijdelijk, hulp nodig hebben krijgen ondersteuning. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen krijgt een kans in de Rijswijkse samenleving. De ondersteuning en hulp is zo licht als mogelijk en erop gericht om de eigen kracht en het netwerk te versterken zodat men zo snel mogelijk weer zelfstandig door kan.

Meer

Vul in: onderzoek onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Vul in: onderzoek onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Na de toespraak van Mark Rutte op 14 december moet helaas een deel van de ondernemers hun werkzaamheden stilleggen of aanpassen aan de coronamaatregelen. Maar de kans is reëel dat na de tijdelijke overbruggingsregeling Tozo 2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun ondernemerschap (volledig) uit te oefenen. Hiervoor biedt het derde (en vierde) steun- en herstelpakket voor banen en economie meerdere mogelijkheden. 

De arbeidsmarktregio Haaglanden is benieuwd hoe het u is vergaan. Het gaat het nu met u en wat verwacht u van de toekomst? De belangrijkste vraag is; wat helpt u om (weer) in uw eigen inkomen te kunnen voorzien? Met uw input kunnen wij beter bepalen wat nodig is om zelfstandig ondernemers op persoonlijk en/of zakelijk vlak te helpen bij het vormgeven van hun (nieuwe) toekomst.

Meer

Hoe blijft Rijswijk bereikbaar en veilig?

Hoe blijft Rijswijk bereikbaar en veilig?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Wat vindt Rijswijk belangrijk als het gaat om verkeer en vervoer? Met die vraag zijn de Rijswijkse inwoners onlangs door de gemeente benaderd met een peiling. Inmiddels zijn de resultaten van de peiling bekend. 

In totaal deden 660 mensen mee aan de enquête. Hen werd gevraagd wat volgens hen het grootste knelpunt of probleem in Rijswijk is op het gebied van verkeer en vervoer. Als belangrijkste knelpunten werden genoemd: de Prinses Beatrixlaan, het verkeer rondom de A4, niet goed afgestelde verkeerslichten, de toegangswegen naar Den Haag en Rijswijk, de Haagweg en hardrijdend verkeer. Daarnaast werd gevraagd waar de gemeente het meest aandacht aan moet besteden.

Meer

Rijswijk tekent aanvraag National Park Hollandse Duinen

Rijswijk tekent aanvraag National Park Hollandse Duinen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Woensdag hebben Rijswijk en de partners van het samenwerkingsverband Nationaal Park Hollandse Duinen, de aanvraag tot officiële status Nationaal Park getekend en ingediend bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. 

Het doel van nationale parken is de natuur te versterken en toegankelijk te maken voor mensen. Wethouder Armand van de Laar: “De landgoederenzone is het pronkstuk van Rijswijk. We zijn er trots op dat we met de landgoederenzone deel uitmaken van dit nieuwe nationale park. Dat is goed nieuws want daarmee kunnen we de landgoederenzone mooier maken, voor mens en natuur. Ik vind dat zeer de moeite waard want hier is Rijswijk ontstaan en veel mensen beleven plezier aan dit gebied. Een van de pijlers van de Stadsvisie 2030 is getiteld ‘Groene buitenplaats voor stedelijk wonen’. 

Meer

Leerlingen Stanislascollege delen kerstpakketten uit tegen eenzaamheid

Leerlingen Stanislascollege delen kerstpakketten uit tegen eenzaamheid

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In deze vreemde tijd zijn de leerlingen van het Stanislascollege gaan nadenken hoe zij iets kunnen betekenen voor de maatschappij, vooral voor de mensen die het minder breed hebben. Er worden door buurtbewoners veel kerstspulletjes en andere dingen gebracht naar het leerwerkcentrum, in de Sfinx, waar zich ook een winkel bevindt. De leerlingen wilden daarmee iets goeds doen. 

Daarom is in samenwerking met de winkel een goede doelen actie gestart, speciaal voor de decembermaand. Er is een flyer rond gebracht met daarin de vraag om lege flessen te doneren, speelgoed en andere kerstspullen te brengen, zodat daar kerstpakketten van gemaakt kunnen worden.

Meer

Winnaars Rijswijkse Vrijwilligers van het Jaar 2020 bekend

Winnaars Rijswijkse Vrijwilligers van het Jaar 2020 bekend

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het is inmiddels een traditie te noemen: de bekendmaking van de Rijswijkse Vrijwilligers van het jaar. Vandaag op Nationale Vrijwilligersdag overhandigde wethouder Welzijn Johanna Besteman de prijzen aan de winnaars. De Vrijwilligers van het jaar 2020 zijn: Jennifer Bernadina (categorie Individueel), Jamie de Ridder (categorie Jongeren) en de stafleden van Dorus Rijkers (categorie Groepen). Door het coronavirus kan er dit jaar geen Vrijwilligersfeest gegeven worden. Toch was er een klein moment in de Rijswijkse Schouwburg opgezet om de winnaars in het zonnetje te zetten. 

Wethouder Besteman: “Ik ben blij dat de genomineerde vrijwilligers zo gesteund zijn door alle mensen die op hen hebben gestemd. En het was dit jaar echt een nek-aan-nek race! Het blijkt ieder jaar weer hoe belangrijk de vrijwilligers zijn voor hun omgeving. Dus ondanks dat het dit jaar niet zo feestelijk gevierd kan worden als voorgaande jaren, vind ik het fijn dat ik toch de trofeeën heb kunnen uitreiken.

Meer

“Ondernemers op de troon”

“Ondernemers op de troon”

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Begin dit jaar is de gemeente gestart met een onderzoek naar de dienstverlening aan ondernemers. Hoewel het onderzoek vroegtijdig is afgebroken i.v.m. de uitbraak van het COVID-19 virus, hebben meerdere ondernemers hun input kunnen geven via een vragenlijst, een interview en een ondernemersontbijt in Oud Rijswijk. 

Wij hebben alle input verzameld en op basis hiervan zes doelstellingen geformuleerd waarmee we aan de slag gaan. Zie hiervoor de flyer.

Om de transparantie te vergroten en daarbij ook de informatievoorziening richting ondernemers te vergroten, zijn wij binnenkort ook via Linkedin te benaderen. Via dit kanaal kunnen vragen gesteld worden, maar vindt ook informatiedeling plaats over relevante ontwikkelingen. 

 

Meer

“We moeten het samen doen”

“We moeten het samen doen”

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Eline Koekenberg is voorzitter van winkeliersvereniging In de Bogaard en vertelt wat corona voor de winkeliers betekent. 

“Met de uitbraak van corona ontstond er een nieuwe situatie waar niemand op voorbereid was. Veel onduidelijkheid omtrent de impact van de maatregelen en het effect van het virus zorgden er voor dat veel winkeliers zich in eerste instantie genoodzaakt voelden om hun deuren te sluiten. Toen uiteindelijk bleek dat de situatie langer zou duren dan we in eerste instantie hadden verwacht, zijn we gaan kijken hoe we dit ook op de langere termijn konden gaan vormgeven; hoe moeten we de klanten informeren en hoe kunnen we voor een veilige omgeving zorgen voor het winkelend publiek? Vanaf maart moesten we continue zoeken naar wat het ‘nieuwe normaal’ nu eigenlijk precies betekende. We overleggen hierover met de gemeente, politie en de boa’s, want na elke persconferentie moet weer bekeken worden wat de nieuwe maatregelen voor ons precies betekenen, hoe we de mensen hierover kunnen informeren en hoe we de regels kunnen toepassen.

Meer

Rijswijkse organisaties werken samen voor Sint voor ieder kind

Rijswijkse organisaties werken samen voor Sint voor ieder kind

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Kinderen zijn de weken voordat Sinterklaas aankomt al in spanning en kijken uit naar pakjesavond. Helaas geldt niet voor alle kinderen dat ze kunnen uitzien naar een cadeautje. Sommige gezinnen hebben een dermate laag (gezamenlijk) inkomen, dat Sinterklaas niet langskomt.

Om te voorkomen dat kinderen soms denken dat ze niet lief zijn geweest, werken ook dit jaar het Financieel Netwerk Rijswijk, KEI Rijswijk, Don Bosco, PGR Diaconie, de weggeefwinkel, Welzijn Rijswijk, de Rijswijkse uitdaging en Sintvoorieder1 Kinderhulp samen om Rijswijkse kinderen een speciaal Sinterklaasfeest te bezorgen.

Ieder kind krijgt 4 a 5 kleine presentjes in een pakje: een leesboek, een spelletje maar ook een leuk cadeautje zoals een knuffel of een pop.

Meer

Rijswijk sluit aan bij SchuldHulpMaatje Nederland

Rijswijk sluit aan bij SchuldHulpMaatje Nederland

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Gisteren zette wethouder Larissa Bentvelzen haar handtekening onder de intentieverklaring van Stichting 'Voor elkaar in Rijswijk'. Deze stichting is de Rijswijkse organisatie van SchuldHulpMaatje Nederland. Hiermee bereidt gemeente Rijswijk met haar Financieel Servicepunt (FSP) de eigen lokale projecten uit, om inwoners zo vroeg mogelijk te bereiken rondom eventuele geldproblemen.

Stichting 'Voor Elkaar in Rijswijk' is een initiatief dat gestart is vanuit 4 kerken in Rijswijk. Kerken staan middenin de samenleving en mensen kloppen hier al vaak aan als er (geld)problemen zijn. Deze kerken gaan nu hun vrijwilligers trainen om inwoners te helpen rondom hun financiële zorgen. Deze training is georganiseerd vanuit het landelijke SchuldHulpMaatje.

Meer

<< <Pagina 4 van 39> >>