Laatste Nieuws

 

Archeologische vondst gerestaureerd

Archeologische vondst gerestaureerd

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Tijdens een opgraving in Eikelenburg is in 2011 een mooie vondst gedaan. Het gaat om een fibula (mantelspeld) uit de Romeinse Tijd (1e-3e eeuw na Chr.). Tijdens de opgraving was het niet meer dan een onooglijk brokje zwaar aangetast metaal. Een voorwerp viel hier niet meer in te herkennen.
 

In opdracht van de Gemeente Rijswijk is deze bijzondere fibula bij Restauratieatelier Restaura gerestaureerd. Er is eerst een röntgenopname gemaakt. Pas toen bleek eigenlijk wat in het brokje roest verstopt zat: een fibula met jachtscène. De volgende stap was het voorzichtig ontdoen van alle roestlagen en het verder restaureren. Het eindresultaat is een bronzen fibula, met ingelegde  glaspasta. Het toont een jachtscene waarbij een hond een hert aanvalt.

Meer

Maand Senioren en Veiligheid van start

Maand Senioren en Veiligheid van start

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand gestart. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Meer

Kwaliteitsimpuls voor cultuuronderwijs op basisscholen

Kwaliteitsimpuls voor cultuuronderwijs op basisscholen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het vierjarenplan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2021-2024 voor het basisonderwijs in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is goedgekeurd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeente Rijswijk heeft opnieuw budget vrijgemaakt om dit programma mogelijk te maken. Trias en de Bibliotheek aan de Vliet werken de komende vier jaar samen met partners en scholen aan de verankering van goed cultuuronderwijs.
 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) brengt leerlingen in aanraking met literatuur, lezen, muziek, dans, beeldende kunst, theater en film. Kinderen ontwikkelen zich dankzij cultuuronderwijs tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Meer

Corona dichtbij: Tianne van Dam, Rijswijks next vlogger en student, aan het woord

Corona dichtbij: Tianne van Dam, Rijswijks next vlogger en student, aan het woord

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Tianne studeert op de Pabo in Leiden. Ze zit nu in het laatste jaar van haar studie en komt eigenlijk nauwelijks nog op school omdat ze stage loopt en voor de klas staat op een basisschool in Den Haag. Ze gaat lekker op de fiets naar haar stageplek: “Zo kom ik wel aan mijn beweging in deze tijd!”. Eind juni hoopt Tianne klaar te zijn met haar studie en daarna wil ze meteen aan de slag.

Het afgelopen jaar heeft Tianne een minor ‘Video en Televisie’ gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam. Iets heel anders dan het onderwijs dus. Ze heeft deze minor afgerond met het maken van een documentaire over drie jonge ondernemers. De documentaire was zo goed dat deze zelfs op de (lokale) televisie is uitgezonden. 

Meer

College treft extra maatregelen tegen problemen met parkeersysteem

College treft extra maatregelen tegen problemen met parkeersysteem

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het Rijswijkse college van B&W treft extra maatregelen tegen de problemen met het parkeersysteem. Mensen met een onterechte naheffing (parkeerbon) kunnen vanaf dinsdag 6 april terecht bij een speciaal parkeerloket. Zij hoeven niet meer eerst te betalen, maar mogen wachten tot helder is of de naheffing terecht is. Zolang de systeemproblemen niet zijn opgelost verstuurt de gemeente geen nieuwe naheffingen en gaat de scanauto niet de weg op.

In het parkeerloket zit een team dat iedereen die contact opneemt van a tot z begeleidt, van het beantwoorden van vragen tot en met het zorgen dat een onterechte naheffing bij het incassobureau uit het systeem wordt gehaald. Het loket is tijdens kantooruren bereikbaar via 070-3261910. Mailen kan ook, via parkeerloket@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail).

Meer

Aanhoudingen na grote drugsvondst

Aanhoudingen na grote drugsvondst

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Rechercheurs van de Dienst Regionale Recherche van de politie eenheid Den Haag hielden op woensdagochtend 31 maart vier mannen aan. Drie van deze mannen, in de leeftijd tussen 38 en 55 jaar, worden verdacht betrokken te zijn geweest bij een grote partij verdovende middelen. Deze harddrugs werden aangetroffen in een bedrijfspand aan de Zuiderweg in Rijswijk op 7 januari 2020

De recherche kreeg deze mannen in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Een 38- jarige man en een 39- jarige man werden aangehouden in Den Haag, de andere een 55- jarige man in Amsterdam. Rechercheurs hebben in drie woningen doorzoekingen gedaan.

Meer

Aanhouding verdachte steekincident Julialaantje

Aanhouding verdachte steekincident Julialaantje

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Een 16-jarige jongen meldde zich dinsdagavond 30 maart bij een politiebureau nadat de beelden van een verdachte in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht getoond waren. De jongen is direct aangehouden voor betrokkenheid bij het fatale steekincident van 18 februari jl. aan het Julialaantje. Een 26-jarig slachtoffer overleed een aantal dagen later aan zijn verwondingen.

De 16-jarige Hagenaar zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Meer

Fietsverkeersexamen op 8 en 9 april 2021

Fietsverkeersexamen op 8 en 9 april 2021

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op donderdag 8 april en vrijdag 9 april 2021 vindt in Rijswijk het fietsverkeersexamen plaats voor basisschoolleerlingen uit groep 7. Dit jaar doen ook leerlingen uit groep 8 mee. In verband met het coronavirus hebben vorig jaar niet alle scholen meegedaan aan het fietsverkeersexamen.
 

Jaarlijks wordt het verkeersexamen in Rijswijk door de gemeente Rijswijk georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Haaglanden Beweegt.  Op donderdag 8 april start de route bij de Rijswijkse schouwburg. In verband met werkzaamheden op het Bogaardplein start de route op vrijdag 9 april dit jaar bij de Marimbahal.

Meer

Nieuwbouw IKC Parkrijk uit de steigers

Nieuwbouw IKC Parkrijk uit de steigers

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) Parkrijk verloopt nog steeds volgens planning. Naar verwachting wordt de school voor de zomer opgeleverd en kunnen Montesorrischool Parkrijk en kinderopvang De Lange Keizer in de zomervakantie verhuizen naar de nieuwbouw in Parkrijk Rijswijk. Op dit moment zijn de school en de kinderopvang gevestigd in de begin dit jaar opgeleverde tijdelijke school aan de Laan van ‘t Haantje.
 

De werkzaamheden in het schoolgebouw zijn in volle gang. In de school komen 4 kinderopvanggroepen, 16 klaslokalen, 2 speellokalen en een gymzaal. Deze week zijn de steigers rondom het gebouw verwijderd waardoor het gebouw voor het eerst goed zichtbaar is. Medio april wordt gestart met de inrichting van het schoolplein.

Meer

Akkoord voor wonen en werken in een vitale en toekomstbestendige leefomgeving

Akkoord voor wonen en werken in een vitale en toekomstbestendige leefomgeving

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den-Haag, Leidschendam en Rijswijk sluiten een eerste woon- werk akkoord. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt die bijdragen aan een vitale leefomgeving met voldoende woningen en werkgelegenheid.                                            

 

Gelet op de druk op de woningmarkt en het tekort aan voldoende ruimte voor bedrijven in Zuid-Holland, maken de gemeenten en de provincie in dit akkoord gezamenlijk afspraken over wonen én werken in de regio. Het woon-werkakkoord stelt als doel de woningbouw al op korte termijn te realiseren, door concrete afspraken te maken die zorgen dat locaties daarvoor beschikbaar komen. Tegelijkertijd blijft er door de afspraken voldoende ruimte in deze regio beschikbaar voor passende bedrijvigheid op de korte en lange termijn. De vier gemeenten en de provincie streven ernaar om in het vierde kwartaal een definitief woon-werkakkoord te bereiken.

Meer

Gemeenten en woningbouwcorporaties willen transitie met restwarmte uit de Rotterdamse Haven

Gemeenten en woningbouwcorporaties willen transitie met restwarmte uit de Rotterdamse Haven

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Restwarmte is één van de warmtebronnen die straks de woningen in de Provincie Zuid-Holland aardgasvrij moet maken. Om die restwarmte te transporteren vanuit de haven van Rotterdam naar de woningen, ontwikkelt Gasunie met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Zuid-Holland de WarmtelinQ. Een warmteleiding die in eerste instantie loopt van Vlaardingen naar Den Haag. Om die warmte ook echt bij de woningen te krijgen is op 24 maart een intentieverklaring ondertekend waarin samenwerkingsafspraken staan.
 

Gasunie, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Vlaardingen, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en de corporaties met veel bezit in Den Haag en omgeving, vertegenwoordigd in Sociale Verhuurders Haaglanden, hebben de intentieverklaring ondertekend. Deze partijen werken met de Rijksoverheid samen om te komen tot realisatie en gebruik van WarmtelinQ. Partijen zien restwarmte als belangrijk onderdeel van een haalbare, betaalbare, duurzame en leveringszekere warmtevoorziening.

Meer

Corona dichtbij: Jelle Wupkes, tennispark Welgelegen, aan het woord

Corona dichtbij: Jelle Wupkes, tennispark Welgelegen, aan het woord

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In deze serie verhalen vertellen mensen over hun ervaringen met corona. Door het coronavirus is het werk van veel mensen veranderd. Jelle Wupkes, medewerker ledenadministratie en ‘duizendpoot’ bij tennispark Welgelegen, vertelt over de impact van corona op het tennispark.
 

Jelle vertelt: “We moesten aan het begin van de pandemie ineens dicht. We zijn toen hard aan de slag gegaan met onderhoud van en aanpassingen aan het tennispark. Met een aantal medewerkers hebben we het terras veranderd en gesproken over de realisatie van drie extra padelbanen* die in april aangelegd zullen gaan worden. In de afgelopen jaren hadden we daar geen tijd voor. Zo hebben we het park nieuw leven in kunnen blazen”. Ook bood het park ‘onderdak’ aan diverse activiteiten van de Stichting Trias, zoals dans- en muziekles, omdat Trias vanwege de coronaregels binnen geen lessen meer mocht geven.

Meer

Nieuwe entree voor het Wilhelminapark

Nieuwe entree voor het Wilhelminapark

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het Wilhelminapark wordt een gevarieerd en mooi groen park, dat goed bereikbaar is en ruimte biedt aan een veel verschillende activiteiten. De nieuwe entree biedt een veilige en aantrekkelijk toegang tot het park.
 

De nieuwe entree is een visitekaartje van het nieuwe park. Het grote hek bij de ingang van het park is verwijderd en de parkeerplaatsen zijn vernieuwd. De nieuwe bestrating, het groen en de verlichting maken de plek verzorgder en overzichtelijker. Hierdoor geeft de plek een veiliger gevoel en worden bezoekers echt uitgenodigd om in het park te komen wandelen, fietsen, sporten of spelen. In het park zijn overbodige asfaltpaden verwijderd en ingezaaid met gras en bloemen.

Meer

Aardwarmteprojecten op ware schaal getest in Rijswijk

Aardwarmteprojecten op ware schaal getest in Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Vorig jaar is in Rijswijk het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) geopend. Het RCSG is een uniek field lab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden en andere bedrijven en organisaties mogelijkheden biedt om onderzoek te doen. Wethouders Keus en van de Laar spraken met Tirza van Daalen, Frank van Bergen en Maurice Hanegraaf over de onderzoeken die er plaats vinden maar ook over de economische aantrekkingskracht die dit centrum voor Rijswijk biedt.
 

Het RCSG is een field lab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte gaat de komende decennia een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Verwacht wordt dat in 2050 met aardwarmte een kwart van de warmtebehoefte in Nederland kan worden voorzien. 

Meer

Werkzaamheden Laan van 't Haantje en Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Werkzaamheden Laan van 't Haantje en Spooronderdoorgang RijswijkBuiten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op dit moment werkt ProRail aan de nieuwe spooronderdoorgang bij de Laan van ’t Haantje én aan de spoorverdubbeling in RijswijkBuiten. Binnenkort start de gemeente Rijswijk met de aanleg van het nog ontbrekende deel van de Laan van ’t Haantje. Deze weg wordt via de toekomstige spooronderdoorgang RijswijkBuiten verbonden met de Lange Kleiweg.
 

Met het openen van de nieuwe onderdoorgang ontstaat een nieuwe, veilige verbinding tussen de twee woonwijken; Parkrijk en Pasgeld. Langzaam- en snelverkeer zijn van elkaar gescheiden, doordat aan één kant van de weg een gescheiden fiets- en voetpad wordt aangelegd. Ook wordt in de onderdoorgang voor voldoende verlichting gezorgd. Op termijn zorgen twee vides voor daglichtinval.

 

Meer

<< <Pagina 2 van 43> >>