Laatste Nieuws

 

Help jij ook mee om onze regio voor te bereiden op extreem weer?

Help jij ook mee om onze regio voor te bereiden op extreem weer?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem. Het is een van de gevolgen van de klimaatverandering. Wil jij met je tuin, terrein, dak, plein, park of straat ook bijdragen aan een omgeving die is voorbereid op extreem weer? Vraag een bijdrage aan via de Stimuleringsregelingen of de Werkwijze Klimaatadaptatie van Delfland. In 2021 is in totaal € 500.000 beschikbaar om de regio voor te bereiden op extreem weer. 

Om vooraf na te gaan of je recht hebt op een bijdrage en voor welk bedrag, doe je eenvoudig een online check. Afhankelijk van de maatregelen die je neemt, is er een passende regeling:

Meer

Corona dichtbij: fysiotherapeut aan het woord

Corona dichtbij: fysiotherapeut aan het woord

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In deze serie verhalen vertellen mensen over hun ervaringen met corona. Door het coronavirus is ook het werk van de fysiotherapeuten in onze regio anders geworden. Tom is fysiotherapeut in RijswijkBuiten en vertelt hoe corona zijn werk beïnvloedt.
 

Tom Smit (30 jaar) werkt sinds 2019 als fysiotherapeut in RijswijkBuiten. Deze praktijk is hij samen met zijn collega Marjolein Tetteroo gestart. Tijdens de eerste lockdown ging de fysiopraktijk waar hij werkzaam is even dicht. Maar tijdens de tweede lockdown is de praktijk gewoon open gebleven en hebben ze hun team versterkt met een kinderfysiotherapeut.

Tom vertelt: “In eerste instantie voelde het best een beetje eng om ondanks corona toch door te gaan met mijn werk als fysiotherapeut. Je bent immers in direct contact met anderen”.

Meer

Rijswijks onderzoekscentrum voor aardwarmte kan belangrijke bijdrage energietransitie blijven voortzetten

Rijswijks onderzoekscentrum voor aardwarmte kan belangrijke bijdrage energietransitie blijven voortzetten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) hebben het belang van het centrum nogmaals onderstreept en verbinden zich tot 2024 aan het centrum.
 

De contracten voor verlenging van deze verbintenis zijn onlangs ondertekend. Dat betekent dat dit unieke praktijk laboratorium zijn belangrijke bijdrage aan het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte kan blijven voortzetten. De toekomst van een duurzame energievoorziening als onderdeel van de energietransitie rust voor een belangrijk deel op de waarde en kennis van de Nederlandse ondergrond. In Rijswijk kunnen bijvoorbeeld aardwarmteprojecten op ware schaal worden getest.

Meer

Einde IkPas 2021 Bewust 30 dagen zonder alcohol

Einde IkPas 2021 Bewust 30 dagen zonder alcohol

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De 30 dagen bewust zonder alcohol zitten er op. Hiermee eindigt de actiemaand van de IkPas campagne. IkPas is een jaarlijkse landelijke actie om alcoholgebruik onder de aandacht te brengen. Deelnemers aan IkPas drinken 30 dagen geen alcohol. In Rijswijk deed wethouder Gezondheid en Sport Björn Lugthart samen met Rijswijkse ambassadeurs mee aan de actie.

 

Rijswijk doet jaarlijks mee aan IkPas, de campagne van GGD Nederland om alcoholgebruik onder de aandacht te brengen. Ieder jaar nodigt Wethouder Björn Lugthart Rijswijkse ambassadeurs uit. Zo kunnen ze samen zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om ook mee te doen aan IkPas. Wethouder Lugthart: “Ik ben blij dat er vanuit Rijswijk weer veel mensen hebben mee gedaan en ook dit jaar hadden we weer een campagneteam met enthousiaste ambassadeurs.

Meer

Groen licht voor Sportpark Elsenburg

Groen licht voor Sportpark Elsenburg

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Sportpark Elsenburg wordt grondig vernieuwd. Samen met de Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk wil de gemeente de locatie ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Rijswijk besloten om te investeren in de herinrichting van het sportcomplex.

 

Het sportpark voldoet in zijn huidige staat niet meer aan de eisen van de tijd. Het aantal inwoners in  Rijswijk is de afgelopen jaren toegenomen, met name in de wijk RijswijkBuiten. Hierdoor biedt het park niet meer voldoende ruimte aan de sportverenigingen. RHC heeft 1.150 leden en sinds 2013  een wachtlijst, in toenemende mate ook met kinderen uit RijswijkBuiten. Om die reden heeft de hockeyclub behoefte aan uitbreiding met een extra veld en het vernieuwen van twee velden tot waterveld.

Meer

Coronaproof activiteiten voor én door jongeren via Expeditie Rijswijk

Coronaproof activiteiten voor én door jongeren via Expeditie Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

oor veel jongeren is coronatijd een lastige tijd: zij blijven veel thuis, waar ze normaal gesproken naar school gaan, afspreken met vrienden, sporten of werken bij een bijbaan. Jongeren krijgen vooral te horen wat er, vanwege de coronamaatregelen, niet kan. Tijd om daar verandering in te brengen en samen leuke activiteiten te organiseren! Daarom organiseert Haaglanden Beweegt, in opdracht van gemeente Rijswijk, Expeditie Rijswijk: een programma met gratis coronaproof activiteiten voor én door Rijswijkse jongeren van 12 t/m 23 jaar.
 

Expeditie Rijswijk is ontstaan uit een oproep van de gemeente Rijswijk waarin jongeren eind vorig jaar werden gevraagd om hun ideeën voor coronaproof activiteiten te delen. Haaglanden Beweegt is aan de slag gegaan met deze ideeën. Samen met andere Rijswijkse organisaties en natuurlijk de jongeren zelf organiseren zij allerlei toffe activiteiten. Online, buiten of thuis. Denk bijvoorbeeld aan gamen, levend tafelvoetbal, outdoor schaken of een online cursus DJ’en.

Meer

Groenstrook Jozef Israëlslaan opgeknapt

Groenstrook Jozef Israëlslaan opgeknapt

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In navolging van het in 2020 opgeknapte gedeelte van de groenstrook aan de Jozef Israëlslaan, wordt het verlengde van de groenstrook aan de andere zijde van de Lindelaan nu ook opgeknapt. Voor een fraaie en eenduidige uitstraling is ook hier gekozen voor plantvakken met kleurrijke beplanting, nieuwe verharding, paaltjes en een nieuw schelpenpad. Deze investeringen liggen in lijn met de Stadsvisie Rijswijk 2030. Hierin wordt gepleit voor een mooie omgeving door te investeren in een groenvoorziening die zowel meer variëteit als kleur bevat. De werkzaamheden zullen starten in de tweede week van februari.

 

De Jozef Israëlslaan is een mooie groene laan in het Rembrandtkwartier. Op enkele delen van deze laan is een brede groenstrook in het midden van de weg. Eind 2020 heeft de gemeente de groenstrook tussen de van Ostadelaan en de Lindelaan opgeknapt. Aanleiding hiervoor was het achterstallige onderhoud en de wensen van een aantal bewoners voor fietsparkeerplaatsen en meer kleur in de straat.

Meer

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
 

De Veilig Thuis organisaties maken zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen op mensen en de toename van geweld in huiselijke kring. Het aantal mensen dat tijdens de coronamaatregelen contact opneemt met Veilig Thuis is gestegen. Het gaat daarbij vooral om mensen die advies vragen omdat ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving. 

Meer

Hoe houden we wonen in Rijswijk aantrekkelijk en betaalbaar? Geef uw mening!

Hoe houden we wonen in Rijswijk aantrekkelijk en betaalbaar? Geef uw mening!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In 2015 hebben heeft de gemeente de Woonvisie Vertrouwd Stedelijk Wonen in Rijswijk 2015-2025 vastgesteld. Daarin staan onze ambities op het gebied van wonen en de maatregelen die wij willen nemen om de doelen te bereiken. In de visie komen vier hoofdzaken aan bod: de groei van de woningvoorraad, betaalbaar wonen in Rijswijk, wonen in een duurzaam Rijswijk en wonen met zorg dus met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.


Omdat zowel de samenleving als de woningmarkt zijn veranderd, wil de gemeente de woonvisie waar nodig en wenselijk aanpassen. Daarbij willen we niet alleen inbreng van de politiek, maar ook van bij het wonen in Rijswijk betrokken partijen en van u, onze inwoners. 

Meer

Beat the Clock: Esport competitie

Beat the Clock: Esport competitie

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Versla de avondklok, doe mee aan de online avondklokcompetitie “Beat the clock”

Vanaf 23 januari 2021 hebben we te maken met de avondklok. Haaglanden Beweegt heeft de handen ineengeslagen met diverse Esports organisaties om deze avondklokperiode leuk te maken voor jongeren vanaf 13 jaar! Probeer die avondklok te verslaan door de komende 10 dagen mee te doen aan een Fortnite -, Rocket League - en/of FIFA-toernooi. Je kunt mooie prijzen winnen! 

Meer

Pas op voor pakketfraude

Pas op voor pakketfraude

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In goed vertrouwen namen een aantal inwoners uit Rijswijk in december een pakketje voor een onbekenden aan, echter hierdoor werden ze de dupe van pakketfraude. De slachtoffers kregen steeds een rekening gepresenteerd. Ook zijn er aangiftes bekend waarbij slachtoffers de rekening van een bestelling kregen, die door een onbekende gedaan was en op een ander adres was bezorgd. De buit bestond onder andere uit dure parfums en spelcomputers. De slachtoffers deden aangifte.

De slachtoffers namen zonder argwaan een pakketje aan voor een onbekende. Later op de dag kwam een, zo blijkt nu, een nepbezorgdienst aan de deur met de mededeling dat het pakketje op het verkeerde adres was bezocht. De slachtoffers gaven de pakketjes vervolgens mee aan zogenaamde medewerkers die in ook echt in een uniform van een erkende bezorgdienst liepen. Echter kregen ze een paar dagen later wel een rekening via een betalingsdienst.

Meer

Opknapwerk van groen en paden in het Wilhelminapark

Opknapwerk van groen en paden in het Wilhelminapark

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het Wilhelminapark wordt omgevormd tot een gevarieerder, aantrekkelijk groen en beter bereikbaar park, dat ruimte biedt aan een grotere verscheidenheid aan activiteiten. Hiermee zal het park beter voldoen aan de wensen van de mensen die in de directe omgeving of wat verder van het park wonen. De ambitie is om het Wilhelminapark in een stadspark te veranderen, waar verblijfskwaliteit en natuurwaarden hand in hand gaan en mensen samenkomen om te recreëren en om van de natuur en de rust te genieten.
 

De eerste herstelwerkzaamheden van het groen zijn dit voorjaar gestart. Bij de toegangsweg is ongewenst parkeren onmogelijk gemaakt en komt een kleurrijke beplanting. Langs de fietspaden is de overmatige begroeiing van braamstruiken aangepakt en er zijn kruidenmengsels ingezaaid om meer kleur te krijgen.

Meer

Thuis voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen 2021

Thuis voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen 2021

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Van woensdag 20 tot en met zaterdag 30 januari 2021 vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Juist in deze coronatijd is het (voor)lezen aan kinderen erg belangrijk. Voorlezen draagt bij aan de ontwikkeling van de taal- en leesvaardigheid van het kind.
 

‘Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een taalrijke omgeving. Dat betekent dat er vanaf jonge leeftijd (baby) veel met het kind wordt gepraat, dat het kind wordt gestimuleerd om zelf te praten en dat  de interactie tussen ouder en kind wordt bevordert. Boeken zijn hiervoor een uitermate geschikt middel. Bovendien is samen (voor)lezen ook nog eens erg leuk. Ik roep daarom alle ouders, opa’s en oma’s om (digitaal) voor te lezen!’, aldus wethouder Besteman (onderwijs).

Meer

Aanvragen subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TLV)

Aanvragen subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TLV)

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Wil je als ondernemer subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor Q4 2020? Dit kan nog tot 29 januari 2021, 17.00u! Voor dit kwartaal komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren in aanmerking. Met de adviestool is in 3 stappen te zien of je in aanmerking komt voor TVL, een opslag en welk bedrag je mogelijk kunt aanvragen. Wacht daar niet mee. 

Meer info vindt je op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl(externe link)

Detailhandelaren ontvangen bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag wordt automatisch bij de TVL opgeteld.

Meer

Gratis mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen

Gratis mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Gemeente Rijswijk heeft sinds de mondkapjesplicht samen met hun partners inwoners kunnen helpen aan gratis mondkapjes. Inwoners met een laag inkomen ontvingen deze via de Voedselbank. Nu het coronavirus ons nog steeds dagelijks bezig houdt, blijft het gebruik van mondkapjes van groot belang. Vadercentrum Den Haag helpt ook dit keer gemeente Rijswijk door het doneren van 400 wasbare mondkapjes. Inwoners in het bezit van een Ooievaarspas kunnen per huishouden 2 gratis mondkapjes aanvragen.

Meer

<< <Pagina 2 van 39> >>