Laatste Nieuws

 

Winkelcentrum In de Bogaard gaat verder als Bogaard stadscentrum

Winkelcentrum In de Bogaard gaat verder als Bogaard stadscentrum

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Wethouder Armand van de Laar gaf startschot voor grootschalige transformatie.
 

Op zaterdag 18 september jl. gaf wethouder Armand van de Laar, wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, het officiële startschot voor de transformatie van winkelcentrum In de Bogaard naar Bogaard stadscentrum. Eind 2019 werd een Masterplan vastgesteld voor het gebied, dat de komende jaren concreet uitgewerkt gaat worden. Een langjarig traject dat door intensieve samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en de gemeente Rijswijk van de grond is gekomen. Het is het eerste winkelcentrum in Nederland dat het aandurft om bijna 30.000 m2 aan retailruimte om te zetten naar woningen, groenvoorzieningen en maatschappelijke functies. Na het startschot werd een deel van de Bogaard Tour gelopen, een wandeling van het verleden naar het heden én de toekomst door het gebied.

Meer

Stoptober gaat van start!

Stoptober gaat van start!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Komende maand gaat Stoptober weer van start: vanaf 1 oktober helpen rokers en niet rokers elkaar om 28 dagen niet te roken. Wethouder Gezondheid en Sport Björn Lugthart hoopt dat ook dit jaar weer veel Rijswijkers meedoen.
 

Lugthart steunt de Stoptober campagne. “Roken is naast alcohol, onvoldoende beweging en ongezonde voeding een van de belangrijkste oorzaken van een ongezonde levensstijl van veel Rijswijkse inwoners. Samen met onze  partners willen we hen daarom stimuleren om gezonder te leven. Stoppen met roken is zeker niet makkelijk. Stoptober helpt bij het maken van de eerste stap. Een maand niet roken doet al zoveel goed. Dan is de zwaarste stap al gezet. Uit onderzoek blijkt dat helemaal stoppen met roken na die maand makkelijker is. We sluiten ons dan ook graag weer aan bij dit landelijke initiatief.”

Meer

Happy Fit diploma’s voor Wethouder Brederodeschool

Happy Fit diploma’s voor Wethouder Brederodeschool

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De kinderen van de Wethouder Brederodeschool hebben hun Happy Fit diploma! Wethouder sport en gezondheid Björn Lugthart reikte de diploma’s afgelopen week uit ter afsluiting van de Happy Fit week. De hele week leerden de kinderen van alles over een gezonde leefstijl. Ze kregen les over bewegen en gezonde voeding. Wethouder Lugthart legde de kinderen uit waarom dit belangrijk is: “Als je gezond eet en voldoende beweegt voel je je fitter en gezonder.”
 

Happy Fit werkt samen met partners uit Rijswijk aan een gezonder en vitaler Rijswijk. Ze bieden activiteiten aan voor een gezonde leefstijl voor iedereen van 0 tot 100 jaar. Projectleider Bibi Rebel: “Vanuit Happy Fit bieden we een lesprogramma aan scholen aan.

Meer

Start campagne: Rijswijk tegen Eenzaamheid

Start campagne: Rijswijk tegen Eenzaamheid

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Van 30 september t/m 7 oktober is het landelijk de Week tegen Eenzaamheid. De week waarin aandacht wordt besteed aan al die mensen, jong en oud, die zich alleen en eenzaam voelen. Voor gemeente Rijswijk de reden om samen met haar partners een campagne te starten onder de naam ‘Rijswijk tegen Eenzaamheid: Kom je erbij?’. In deze week roept de gemeente inwoners op extra naar elkaar om te kijken. Ook worden er dan extra activiteiten georganiseerd in Rijswijk.
 

Eenzaamheid is een thema van alle tijden, het afgelopen jaar is het maatschappelijk probleem alleen maar toegenomen. Het feit dat er een taboe heerst op dit onderwerp heeft ook niet geholpen. Daarom is het van belang om eenzaamheid onder de aandacht te blijven brengen.

Meer

Nota Speelbeleid vastgesteld - Rijswijk krijgt nieuwe skatebaan op oude locatie

Nota Speelbeleid vastgesteld - Rijswijk krijgt nieuwe skatebaan op oude locatie

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Afgelopen maandag gingen jonge Rijswijkse skaters op de foto met verantwoordelijk wethouder Johanna Besteman (Onderwijs, Cultuur/Speelbeleid) om het nieuwe speelbeleid te vieren. De kick off werd voor het nieuwe skatepark georganiseerd op het asfaltveldje op de Treubstraat, de plek waar de oude skatebaan heeft gestaan en waar de nieuwe gaat komen. Vorige week dinsdag is de gemeenteraad akkoord gegaan met de nota Speelbeleid, inclusief de aanleg van de nieuwe skatebaan.

 

Rijswijkse skatejongeren werden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ze konden kennis maken met wethouder Johanna Besteman, verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van nieuw speelbeleid voor de komende jaren waarbij er (extra) budget is gemaakt voor het tot stand komen van de baan.

Meer

Verkeersveilige schoolzone voor Mariaschool

Verkeersveilige schoolzone voor Mariaschool

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De Mariaschool heeft sinds deze week een verkeersveilige schoolzone. De omgeving rond de school is aangepast zodat de leerlingen veiliger naar school kunnen. Afgelopen vrijdag verrichtten wethouder Mobiliteit Björn Lugthart en directeur Frédy Beekkerk van Ruth de openingshandeling. Samen met leerlingen Kaat en Cory onthulden ze de attentiepalen voor de school. Ook kreeg de school het lespakket verkeerseducatie van ‘Leer in het verkeer’ aangeboden.
 

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van verkeersveilige schoolzones rondom basisscholen, herkenbaar aan de verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen verbetert. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid.

Meer

Rijswijkse college kiest voor meer ruimte voor groen in Pasgeld

Rijswijkse college kiest voor meer ruimte voor groen in Pasgeld

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft de woningbouwplannen voor Pasgeld-Oost aanzienlijk aangepast. Dat is de uitkomst van een uitvoerig participatieproces in de 1e helft van 2021. Zo wordt het aantal woningen in Pasgeld-Oost bijna gehalveerd en moet meer ruimte komen voor groen en ecologische verbindingen in het hele gebied. Een definitieve beslissing over het gebied wordt genomen door de Rijswijkse gemeenteraad op 12 oktober aanstaande.

 

Pasgeld-Oost is van oorsprong een glastuinbouwlocatie. In 1999 zijn tussen de gemeente en een ontwikkelaar met een eigendomspositie afspraken gemaakt over woningbouw in dit gebied, waarna de bestaande kassen zijn gesloopt. De afspraak zag grofweg op de realisatie van ca. 200 woningen waarvan 30% sociaal. Destijds kon de realisatie van de uitgewerkte bouwplannen geen doorgang vinden door een (tot dat moment geheime) plofcirkel van TNO. Toen bekend werd dat de plofcirkel zou worden opgeheven, is de gemeente weer met de ontwikkelaar aan tafel gegaan.

Meer

‘Kamers met aandacht’ gezocht voor jongeren

‘Kamers met aandacht’ gezocht voor jongeren

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De gemeente Rijswijk introduceert 'Kamers met Aandacht'; een nieuwe woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. De gemeente zoekt samen met zorgaanbieders kamers in de particuliere sector.

 

Larissa Bentvelzen (wethouder Sociaal Domein): “Jongeren willen ook graag op eigen benen staan. Maar soms is alleen wonen net een te grote stap. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. Iedereen kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Ik hoop dat we in Rijswijk jongeren ook deze kans kunnen bieden. Zo kunnen ze een eigen leven opbouwen en aan hun toekomst werken.”

 

Meer

Denk mee over Transitievisie Warmte in Rijswijk

Denk mee over Transitievisie Warmte in Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Vanaf deze week kunnen bewoners van Rijswijk hun zienswijze geven op de concept Transitievisie Warmte. In dit plan geeft de gemeente op grote lijnen aan welke mogelijkheden er per wijk zijn om over te schakelen naar duurzame warmte. Daarnaast schetst het plan welke alternatieve warmte opties er op dit moment zijn.

 

Net als elke gemeente in Nederland, gaat ook Rijswijk aan de slag om de komende jaren over te schakelen naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst. We gaan minder fossiele brandstoffen, zoals aardgas, gebruiken en stappen over naar schone energiebronnen. Zo blijft Rijswijk ook voor de volgende generaties een fijne en leefbare stad.

Meer

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en veilig met het mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040

Rijswijk bereikbaar, leefbaar en veilig met het mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk heeft deze week het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 vastgesteld. Het mobiliteitsprogramma is een samenhangend pakket van maatregelen waarmee de gemeente samen met Rijswijkers en partners in de stad en de regio de bereikbaarheid van de stad wil veiligstellen en de leefbaarheid en veiligheid van Rijswijk verbeteren.
 

Rijswijk groeit. Tot 2040 komen er in Rijswijk naar verwachting 8.000 tot 10.000 woningen bij door nieuwbouw en door het ombouwen van leegstaande kantoren. Ook komen er tot 2040 naar verwachting zo’n 4.000 banen bij. Delft en Den Haag groeien eveneens. Al die nieuwe inwoners en werknemers zorgen voor meer drukte op de weg, het fietspad, de stoep en in het openbaar vervoer.

Meer

In actie tegen laaggeletterdheid - Week van Lezen en Schrijven in Rijswijk

In actie tegen laaggeletterdheid - Week van Lezen en Schrijven in Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Dat heeft veel gevolgen. Een baan vinden, gezond leven en grip hebben op je geldzaken is dan lastiger. Daarom doet Gemeente Rijswijk in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, en alle partners uit het taalnetwerk mee aan de Week van Lezen en Schrijven door tussen 6 en 12 september extra aandacht voor dit onderwerp te vragen met een aantal activiteiten.
 

“Nog steeds kan een deel van onze inwoners niet goed vooruit met de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en digitale activiteiten. Juist de afgelopen tijd zagen we hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor basisvaardigheden en duidelijke communicatie.

Meer

Meld uw vrijwilliger(s) aan voor de Vrijwilligersprijzen 2021

Meld uw vrijwilliger(s) aan voor de Vrijwilligersprijzen 2021

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Kent u een actieve en betrokken vrijwilliger die het volgens u verdient om extra gewaardeerd te worden voor zijn of haar inzet? Meld hem of haar dan aan voor één van de vrijwilligersprijzen, die in december 2021 worden uitgereikt.
 

Wethouder Johanna Besteman is blij met de inzet van alle vrijwilligers: “Het is fantastisch om te zien dat er zoveel inwoners vrijwilligerswerk doen. Ook in de corona-tijd stonden er weer veel vrijwilligers belangeloos klaar voor anderen. Daarom organiseren we ook dit jaar weer ‘Vrijwilliger van het jaar’. Dus kent u actieve en betrokken vrijwilligers? Meld ze aan!”

Meer

Oud Rijswijk behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

Oud Rijswijk behaalt Keurmerk Veilig Ondernemen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op 1 november 2020 is de hercertificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het winkelgebied Oud Rijswijk. De hercertificering geeft aan dat alle betrokken partijen, Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk, Politie eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid in het winkelgebied te verbeteren. Afgelopen vrijdag 13 augustus heeft wethouder Larissa Bentvelzen de KVO-certificaten uitgereikt aan de betrokken partijen.

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig winkelgebied. 

Meer

Turkse Bakkerij Oud Rijswijk

Turkse Bakkerij Oud Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

Turkse Bakkerij Oud Rijswijk Is gevestigd in de Herenstraat 73 in Rijswijk tegenover de kerk.

1 Januari is de zaak overgenomen door Bünyamin en zijn schoonzoon Yusuf.

In het begin was er het probleem met corona, zodat er alleen afgehaald kon worden. Maar nu kunt U in een gezellige sfeer afhalen of binnen van de Turkse gerechten genieten. Ook zijn er koude blikjes van diverse soorten en Ola ijs te koop.

Voor feesten en partijen staan zij ook voor U klaar.  Voor informatie kunt U bellen:  06-41572398  of  06-55768233

Tot ziens bij: Turkse Bakkerij Oud Rijswijk 

Toets <<meer, voor de prijskaart en openingstijden.

Meer

GGD Haaglanden start met sluiten van vaccinatielocaties

GGD Haaglanden start met sluiten van vaccinatielocaties

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

GGD Haaglanden gaat vanaf 16 augustus over tot sluiting van een aantal vaccinatielocaties. Zondag 15 augustus is de laatste prikdag in de vaccinatielocaties Cars Jeans stadion in Den Haag, Silverdome in Zoetermeer en de vaccinatielocatie in ’s-Gravenzande. Zondag 5 september wordt de laatste prik gegeven in de Broodfabriek in Rijswijk.
 

In de maanden juni en juli zijn de grootste aantallen vaccinaties per week gezet, in totaal zijn er in regio Haaglanden ruim 1.000.000 prikken gezet. Bijna iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie is inmiddels geheel of gedeeltelijk gevaccineerd, heeft een afspraak ingepland of heeft een uitnodiging ontvangen. Daarom gaat de GGD Haaglanden zich nu meer richten op kleinschaliger vaccineren, bijvoorbeeld in specifieke wijken waar de vaccinatiegraad nog achterblijft.

Meer

Pagina 1 van 47> >>