Claim Participants

Wilt u meer weten over dit initiatief klik dan op de volgende link: http://claimparticipants.com/

==============================

PERSBERICHT – PERSBERICHT – PERSBERICHT – PERSBERICHT 

EEN EIGEN BANK VOOR HET MKB

Banken hebben de afgelopen jaren duizenden renteswaps afgesloten met het MKB. 
Hardwerkende ondernemers die volledig vertrouwden op de oprechte betrokkenheid en financiële kennis van de medewerkers van de bank die hen adviseerden.

De barricade op 
Bernd Schneider, initiatiefnemer, ondernemer en juryvoorzitter Beste Idee van Nederland: 
‘Ondernemers zijn bang geworden voor de banken. We moeten de barricade op en 
gezamenlijk als MKB,ers actie ondernemen. Veel te veel ondernemers hebben enorme schade geleden door de banken. In feite is het MKB leeggeroofd.’ Doordat de Euribor tot vrijwel nihil daalde, betaalde de ondernemer met een renteswapcontract al snel 2,5% tot 3% meer dan nodig was. Als de bank de klant een rentecap had geadviseerd was dit niet gebeurd. 
De AFM heeft de banken opgeroepen de derivatendossiers van het MKB opnieuw te beoordelen. Of de herbeoordeling van de derivatendossiers door de banken tot een vergoeding van deze schade zal leiden, kan worden betwijfeld omdat die herbeoordeling niet onafhankelijk is. Daarmee laten zij zien, dat zij deze groep niet serieus nemen. Het MKB heeft daarom een bank nodig die de belangen van ondernemers echt behartigt.

Een eigen bank
Claim Participants heeft een bestaande bank bereid gevonden om samen een nieuw concept voor het MKB uit te werken. Bij deze bank kunnen ondernemers terecht voor hun betalingsverkeer en voor bedrijfsfinancieringen. Klanten krijgen bovendien automatisch invloed via online vergaderingen. Ongetwijfeld hebben ondernemers nog andere ideeën over de dienstverlening. Op www.claimparticipants.com kan elke MKB,er meedenken over de nieuwe bank.

Natuurlijk is er kapitaal nodig om deze eigen bank voor het MKB te kunnen starten. Hiervoor is een plan bedacht. Als ondernemers met een renteswap hun claim bij Claim Participants onderbrengen, dan wordt het grootste deel van de vergoeding als kapitaal gestort in het nieuwe bankconcept. Op die manier financieren de bestaande banken in wezen een eigen bank voor het MKB. En dat is goed nieuws voor ondernemend Nederland.
Bert Mouthaan, initiatiefnemer en zelf ondernemer: “Bij Claim Participants kan iedere ondernemer procederen op basis van no cure, no pay. Ook de inschrijving is kosteloos. Het is de bedoeling om niet alleen de geleden schade, maar ook de vergoeding op de banken te verhalen. De voorkeur gaat uit naar een schikking voor het gehele MKB.”
Het initiatief wordt ondersteund door een aantal ondernemers die zelf slachtoffer zijn geworden van een swapcontract. Hun verhaal is te zien op www.claimparticipants.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Petra Hoogerwerf, woordvoerder, 06 481 35 359, phoogerwerf@claimparticipants.com