Laatste Nieuws

 

Stukken groen geplant op het Bogaardplein

Stukken groen geplant op het Bogaardplein

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De groene inrichting van het Bogaardplein is begonnen. Met de herinrichting van het plein wordt er gewerkt aan een levendig, groen en aantrekkelijk plein. Op het plein komen er meerdere groene eilanden van gras, bloeiende planten en bomen. Ook is er ruimte voor sporten en spelen met een basketbalveld, waterspuwers en speeltoestellen. Dit past bij de plannen om ‘In de Bogaard’ de komende jaren te verbouwen tot het nieuwe stadscentrum van Rijswijk.
 

Wethouder Van de Laar (Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken) kreeg dinsdagmiddag een schop aangereikt om een boom te planten. Dat deed hij gezamenlijk met de winkeliersvereniging van In de Bogaard. “Dit is een mooie stap”, vindt Van de Laar. “Het opnieuw ingerichte plein moet straks het groene ontmoetingspunt zijn te midden van de bestaande en nieuwe winkels en woningen.

Meer

Start bouw duurzame winkelruimtes en sociale huurappartementen in woon-winkelcomplex De Koploper in RijswijkBuiten

Start bouw duurzame winkelruimtes en sociale huurappartementen in woon-winkelcomplex De Koploper in RijswijkBuiten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op maandag 12 april 2021 is officieel de bouw gestart van het eerste woon- en winkelcomplex in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. De gemeente Rijswijk en Dura Vermeer realiseren in deelgebied Parkrijk een complex met 135 sociale seniorenhuurwoningen voor woningcorporatie Rijswijk Wonen. Rijswijk Wonen heeft de intentie om ongeveer 30 studio’s te verhuren aan Stichting De Blauwe Parel: een woon- en werkinitiatief voor jonge mensen met en zonder verstandelijke beperking, die willen wonen en werken in een vriendelijke en actieve omgeving. Ook vestigt een nieuw filiaal van supermarktketen Lidl Nederland zich in dit complex. De diversiteit en inclusiviteit zorgt ervoor dat Parkrijk een veelzijdige woonbuurt wordt.

Meer

Succesvolle kleurplatenwedstrijd Financieel Servicepunt Rijswijk

Succesvolle kleurplatenwedstrijd Financieel Servicepunt Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Tijdens de Week van het Geld (22 t/m 26 maart) organiseerde het Financieel Servicepunt Rijswijk (FSP) een kleurplatenwedstrijd voor kinderen. Deze kleurplaat werd onder andere verspreid bij de scholen, want al jong leren omgaan met geld is van groot belang. Het FSP was blij verrast met de hoeveelheid ingezonden kleurplaten. Er zijn drie winnaars gekozen die vandaag op bezoek mochten bij wethouder Larissa van Bentvelzen.
 

Wethouder Larissa van Bentvelzen: “Tijdens de Week van het Geld in maart wilden we juist ook iets doen voor kinderen. Al vroeg de waarde van geld leren kennen, helpt hen hopelijk op latere leeftijd. En wat hebben veel kinderen hun best gedaan met de kleurplaten! Het was leuk om ze binnen te krijgen, er liggen zelfs nog wat glittersporen op de grond. En niet alleen kinderen hebben hun best gedaan, want ook kregen we een mooi ingekleurde kleurplaat van mevrouw van Drimmelen van 83 jaar. Ook al dingt zij niet mee aan de hoofdprijs, ik vond haar inzending zeker een bloemetje waard.”

Meer

Nieuw in Rijswijk: Beweegmakelaar

Nieuw in Rijswijk: Beweegmakelaar

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Inwoners van Rijswijk met een beperking of chronische aandoening kunnen vanaf nu met beweegmakelaar Rachel Zonderop op zoek naar een sport of activiteit die bij hen past. Want kunnen sporten met veel plezier, dat wil toch iedereen? Toch is dit niet voor iedere inwoner even makkelijk. Rachel gaat deze inwoners helpen.
 

De beweegmakelaar is er voor iedereen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke beperking of een vorm van autisme of een chronische aandoening. Ook helpt de beweegmakelaar de senioren in Rijswijk. Voor deze doelgroepen is het vaak lastig om een geschikte sport of beweegactiviteit te vinden. De beweegmakelaar zorgt voor dit laatste steuntje in de rug.

Meer

Gezocht: leden voor de Adviesraad Energietransitie

Gezocht: leden voor de Adviesraad Energietransitie

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Wilt u meedenken en adviseren over hoe Rijswijk overschakelt naar een duurzame toekomst, met minder CO2-uitstoot en minder aardgas? Dan zoeken wij u voor de Adviesraad Energietransitie.
 

De Adviesraad Energietransitie denkt en werkt actief mee aan een toekomstbestendig en duurzaam Rijswijk. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die te maken hebben met de energietransitie.

De Adviesraad Energietransitie bestaat uit actieve en betrokken vrijwilligers. Op dit moment zoekt de raad meerdere leden.

Meer

Succesvol fietsverkeersexamen 2021 in Rijswijk

Succesvol fietsverkeersexamen 2021 in Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Voor 524 Rijswijkse basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 stond deze week in het teken van het afleggen van het fietsverkeersexamen. Zo doen zij meer ervaring op in het verkeer. Het fietsverkeersexamen in Rijswijk wordt jaarlijks door de gemeente Rijswijk georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Haaglanden Beweegt.
 

Op donderdag 8 april 2021 legden 214 leerlingen van de basisscholen ’t Prisma, OBS Nicolaas Beets, Mariaschool, J.H. Snijdersschool en G. Bomansschool het fietsverkeersexamen af vanaf de Rijswijkse Schouwburg aan de Generaal Spoorlaan. Alle leerlingen gingen van start met een goedgekeurde fiets. Zij legden op de fiets een parcours af door Rijswijk. Langs de route bekeken vrijwilligers of de leerlingen zich aan de verkeersregels hielden.

Meer

Informatiebijeenkomst Kesslerpark en omgeving – Denkt u mee?

Informatiebijeenkomst Kesslerpark en omgeving – Denkt u mee?

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De Plaspoelpolder gaat flink op de schop. Voor een van de deelgebieden, Kesslerpark, is een plan nodig om te bepalen hoe het er ongeveer uit moet komen te zien. Dit plan maakt de gemeente. Dat doet ze echter niet alleen, maar in samenwerking met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden. Dit plan noemen we een ontwikkelkader. Het omvat regels waarbinnen eigenaren en projectontwikkelaars plannen kunnen ontwikkelen. Voor de gemeente biedt het richtlijnen voor de herinrichting van de straten en andere openbare ruimte.


Vorig jaar is de gemeente gestart met het participatietraject voor het opstellen van een ontwikkelkader Kesslerpark. En begin dit jaar hebben wij de gemeenteraad geraadpleegd. Nu gaat de gemeente ook in gesprek met eigenaren, ondernemers, huurders en bewoners van Kesslerpark en omgeving.

Meer

Archeologische vondst gerestaureerd

Archeologische vondst gerestaureerd

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Tijdens een opgraving in Eikelenburg is in 2011 een mooie vondst gedaan. Het gaat om een fibula (mantelspeld) uit de Romeinse Tijd (1e-3e eeuw na Chr.). Tijdens de opgraving was het niet meer dan een onooglijk brokje zwaar aangetast metaal. Een voorwerp viel hier niet meer in te herkennen.
 

In opdracht van de Gemeente Rijswijk is deze bijzondere fibula bij Restauratieatelier Restaura gerestaureerd. Er is eerst een röntgenopname gemaakt. Pas toen bleek eigenlijk wat in het brokje roest verstopt zat: een fibula met jachtscène. De volgende stap was het voorzichtig ontdoen van alle roestlagen en het verder restaureren. Het eindresultaat is een bronzen fibula, met ingelegde  glaspasta. Het toont een jachtscene waarbij een hond een hert aanvalt.

Meer

Maand Senioren en Veiligheid van start

Maand Senioren en Veiligheid van start

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand gestart. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Meer

Kwaliteitsimpuls voor cultuuronderwijs op basisscholen

Kwaliteitsimpuls voor cultuuronderwijs op basisscholen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het vierjarenplan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2021-2024 voor het basisonderwijs in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is goedgekeurd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeente Rijswijk heeft opnieuw budget vrijgemaakt om dit programma mogelijk te maken. Trias en de Bibliotheek aan de Vliet werken de komende vier jaar samen met partners en scholen aan de verankering van goed cultuuronderwijs.
 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) brengt leerlingen in aanraking met literatuur, lezen, muziek, dans, beeldende kunst, theater en film. Kinderen ontwikkelen zich dankzij cultuuronderwijs tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Meer

Corona dichtbij: Tianne van Dam, Rijswijks next vlogger en student, aan het woord

Corona dichtbij: Tianne van Dam, Rijswijks next vlogger en student, aan het woord

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Tianne studeert op de Pabo in Leiden. Ze zit nu in het laatste jaar van haar studie en komt eigenlijk nauwelijks nog op school omdat ze stage loopt en voor de klas staat op een basisschool in Den Haag. Ze gaat lekker op de fiets naar haar stageplek: “Zo kom ik wel aan mijn beweging in deze tijd!”. Eind juni hoopt Tianne klaar te zijn met haar studie en daarna wil ze meteen aan de slag.

Het afgelopen jaar heeft Tianne een minor ‘Video en Televisie’ gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam. Iets heel anders dan het onderwijs dus. Ze heeft deze minor afgerond met het maken van een documentaire over drie jonge ondernemers. De documentaire was zo goed dat deze zelfs op de (lokale) televisie is uitgezonden. 

Meer

College treft extra maatregelen tegen problemen met parkeersysteem

College treft extra maatregelen tegen problemen met parkeersysteem

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het Rijswijkse college van B&W treft extra maatregelen tegen de problemen met het parkeersysteem. Mensen met een onterechte naheffing (parkeerbon) kunnen vanaf dinsdag 6 april terecht bij een speciaal parkeerloket. Zij hoeven niet meer eerst te betalen, maar mogen wachten tot helder is of de naheffing terecht is. Zolang de systeemproblemen niet zijn opgelost verstuurt de gemeente geen nieuwe naheffingen en gaat de scanauto niet de weg op.

In het parkeerloket zit een team dat iedereen die contact opneemt van a tot z begeleidt, van het beantwoorden van vragen tot en met het zorgen dat een onterechte naheffing bij het incassobureau uit het systeem wordt gehaald. Het loket is tijdens kantooruren bereikbaar via 070-3261910. Mailen kan ook, via parkeerloket@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail).

Meer

Aanhoudingen na grote drugsvondst

Aanhoudingen na grote drugsvondst

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Rechercheurs van de Dienst Regionale Recherche van de politie eenheid Den Haag hielden op woensdagochtend 31 maart vier mannen aan. Drie van deze mannen, in de leeftijd tussen 38 en 55 jaar, worden verdacht betrokken te zijn geweest bij een grote partij verdovende middelen. Deze harddrugs werden aangetroffen in een bedrijfspand aan de Zuiderweg in Rijswijk op 7 januari 2020

De recherche kreeg deze mannen in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Een 38- jarige man en een 39- jarige man werden aangehouden in Den Haag, de andere een 55- jarige man in Amsterdam. Rechercheurs hebben in drie woningen doorzoekingen gedaan.

Meer

Aanhouding verdachte steekincident Julialaantje

Aanhouding verdachte steekincident Julialaantje

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Een 16-jarige jongen meldde zich dinsdagavond 30 maart bij een politiebureau nadat de beelden van een verdachte in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht getoond waren. De jongen is direct aangehouden voor betrokkenheid bij het fatale steekincident van 18 februari jl. aan het Julialaantje. Een 26-jarig slachtoffer overleed een aantal dagen later aan zijn verwondingen.

De 16-jarige Hagenaar zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Meer

Fietsverkeersexamen op 8 en 9 april 2021

Fietsverkeersexamen op 8 en 9 april 2021

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op donderdag 8 april en vrijdag 9 april 2021 vindt in Rijswijk het fietsverkeersexamen plaats voor basisschoolleerlingen uit groep 7. Dit jaar doen ook leerlingen uit groep 8 mee. In verband met het coronavirus hebben vorig jaar niet alle scholen meegedaan aan het fietsverkeersexamen.
 

Jaarlijks wordt het verkeersexamen in Rijswijk door de gemeente Rijswijk georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Haaglanden Beweegt.  Op donderdag 8 april start de route bij de Rijswijkse schouwburg. In verband met werkzaamheden op het Bogaardplein start de route op vrijdag 9 april dit jaar bij de Marimbahal.

Meer

Pagina 1 van 42> >>