Laatste Nieuws

 

Turkse Bakkerij Oud Rijswijk

Turkse Bakkerij Oud Rijswijk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

Turkse Bakkerij Oud Rijswijk Is gevestigd in de Herenstraat 73 in Rijswijk tegenover de kerk.

1 Januari is de zaak overgenomen door Bünyamin en zijn schoonzoon Yusuf.

In het begin was er het probleem met corona, zodat er alleen afgehaald kon worden. Maar nu kunt U in een gezellige sfeer afhalen of binnen van de Turkse gerechten genieten. Ook zijn er koude blikjes van diverse soorten en Ola ijs te koop.

Voor feesten en partijen staan zij ook voor U klaar.  Voor informatie kunt U bellen:  06-41572398  of  06-55768233

Tot ziens bij: Turkse Bakkerij Oud Rijswijk 

Toets <<meer, voor de prijskaart en openingstijden.

Meer

Rijswijk als voorbeeldstad in onderzoek van TNO en kennispartners naar toekomstige warmtenetten

Rijswijk als voorbeeldstad in onderzoek van TNO en kennispartners naar toekomstige warmtenetten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In Rijswijk ligt het kenniscentrum voor geothermie: Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG). Geothermie wordt ook wel aardwarmte genoemd en kan worden gebruikt om huizen en bedrijven te verwarmen. Samen met TNO, één van de bij het RCSG betrokken organisaties, gaat de gemeente Rijswijk een onderzoekstudie doen naar de ontwikkeling van een innovatieve manier van het ontwikkelen van warmtenetten.
 
Wethouder Jeffrey Keus en namens TNO, directeur Geologische Dienst Nederland Tirza van Daalen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De samenwerkende partijen, naast TNO ook partijen zoals Kadans (eigenaar van voormalig Shell gebouw), Haagse aardwarmte (eigenaar van de vergunning om naar aardwarmte te boren), het staatbedrijf Energiebeheer Nederland (deelnemer in RSCG en als partner betrokken bij de geothermiebron) en kennispartner Enertrans, gaan onderzoeken op welke wijze een toekomstbestendig warmtenet is te ontwikkelen.

 

Meer

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten in gebruik

Spooronderdoorgang RijswijkBuiten in gebruik

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op vrijdag 30 juli 2021 om 16.00 uur gaat de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten open. Vanaf dat moment kunnen auto’s, voetgangers en fietsers gebruik maken van een nieuwe, veilige ondergrondse verbinding van én naar Parkrijk, Pasgeld en omgeving. Naast een verbetering van de verkeersveiligheid zorgt de spooronderdoorgang ook voor een betere verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de omgeving.
 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanleg van de aansluiting van de verlengde Laan van ’t Haantje op de Lange Kleiweg. Afgelopen weken werd het asfalt aangelegd en werd de laatste hand gelegd aan de 1100 vierkante meter tegelwerk, ruim 61.000 tegeltjes, op de wanden in de spooronderdoorgang.

Meer

Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Werk weer thuis, tenzij het niet anders kan, en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge op 19 juli na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van het kabinet, waarbij wordt gesproken over de situatie rond de COVID-19-pandemie.

Helaas is de besmettingsgraad nog hoog. Dat is ernstig en zorgelijk. Daarom gaan we voorlopig terug naar het oude advies: werk thuis, tenzij dit niet anders kan. Thuiswerken is een van de manieren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen.

De herinvoering van het thuiswerkadvies(externe link) kwam al aan de orde in het COVID-19-debat in de Tweede Kamer op woensdag 14 juli. Vanaf vandaag gaat dit dringende advies daadwerkelijk in.

Meer

Feestelijke start bouw Landerijen van Sion in RijswijkBuiten

Feestelijke start bouw Landerijen van Sion in RijswijkBuiten

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Met een kanonschot én onder toeziend oog van de kopers luidden wijkwethouder Jeffrey Keus en Tomas van den Berg, directeur van Bouwbedrijf De Langen & van den Berg, de start van de bouw van de Landerijen van Sion in RijswijkBuiten in. In het nieuwbouwproject worden aan de rand van deelgebied Sion vier vrijstaande woningen en tien twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd.
 

De Landerijen van Sion is een van de laatste projecten in deelgebied Sion, onderdeel van de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. In het voormalig glastuinbouwgebied worden verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd.

Meer

College van B&W stemt in met nieuwe Kadernota wet Inburgering

College van B&W stemt in met nieuwe Kadernota wet Inburgering

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Hiermee krijgen gemeenten een centrale rol in het inburgeringsstelsel. Deze rol en de aanpak binnen gemeente Rijswijk staat beschreven in de nieuwe Kadernota wet Inburgering 2022. Het college van B&W heeft deze week ingestemd met de Kadernota en zal deze in september aan de raad ter besluitvorming voorleggen. De uitvoering van de nieuwe nota gaat in het nieuwe jaar van start.
     

Wethouder Johanna Besteman: “We krijgen als gemeente straks de verantwoordelijkheid over het gehele inburgeringstraject en dus niet meer alleen een paar onderdelen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Want het zal je maar gebeuren: je moet niet alleen je huis uit, je moet zelfs je eigen land ontvluchten.

Meer

Extra maaien tegen de Reuzenberenklauw

Extra maaien tegen de Reuzenberenklauw

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Dit seizoen zet de gemeente extra in op het maaien van de Reuzenberenklauw. Het is een indrukwekkende plant, maar het sap levert flinke brandwonden op en de plant overwoekert de inheemse natuur.
 

De Reuzenberenklauw is een ‘invasieve exoot’. Dat zijn planten of dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen. Deze soorten verstoren vaak het inheems natuurlijk evenwicht. Voorbeelden zijn de japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft.

Meer

Rijswijk stopt ruim een half miljoen in herstel voor cultuur

Rijswijk stopt ruim een half miljoen in herstel voor cultuur

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

De gemeente Rijswijk heeft € 610.007 euro ter beschikking gesteld om de culturele sector in de stad te ondersteunen bij de gevolgen die zij ervaren van de coronacrisis. Met het bedrag wil de gemeente de cultuursector op de korte termijn behouden en ook voor de toekomst sterker maken.
 

 Verenigingen en stichtingen met culturele activiteiten kunnen steun aanvragen om verlies door corona te compenseren, voor het mogelijk maken van culturele activiteiten binnen de nog geldende beperkingen en voor het ontwikkelen van nieuwe concepten voor de toekomst. Het geld dat Rijswijk beschikbaar stelt, komt uit het steunpakket voor de culturele sector van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer

Statement wnd burgemeester Bas Verkerk

Statement wnd burgemeester Bas Verkerk

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het statement van wnd burgemeester Bas Verkerk naar aanleiding van het geweldsincident bij zorginstelling Parnassia.
 

“Met verbijstering en afschuw heb ik kennisgenomen van het geweldsincident dat eergisteren heeft plaatsgevonden bij zorginstelling Parnassia aan de Leggelostraat in Den Haag. Bij dit incident is de verdachte overleden en zijn twee medewerkers van Parnassia gewond geraakt. Allen afkomstig uit Rijswijk. Vandaag is bekend geworden dat één van de getroffen medewerkers aan zijn verwondingen is overleden. 

Meer

Jeugd wil Sutumuur en basketbal op speelterreinen

Jeugd wil Sutumuur en basketbal op speelterreinen

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

In totaal hebben 64 inwoners – van jong tot ouder - meegedacht over een nieuwe inrichting van de basketbalveldjes aan de Ocarinalaan hoek Fagotstraat en de Karel Doormanlaan. Voor beide terreinen was een aantal ontwerpen gemaakt waaruit de jeugd kon kiezen. In de ontwerpen introduceert de gemeente interactieve speeltoestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën om actief buiten spelen te stimuleren.
 

Ze spelen op een handige manier in op de interesse van de jeugd in gamen, levels halen en de koppeling met de mobiele telefoon. De keuze van de jeugd is voor de Karel Doormanlaan gevallen op een basketbalveldje gecombineerd met buiten fitnesstoestellen en voor de Ocarinalaan op een basketveldje gecombineerd met een Sutumuur. 

Meer

Lange Kleiweg op 22 en 23 juli 2021 afgesloten i.v.m. werkzaamheden

Lange Kleiweg op 22 en 23 juli 2021 afgesloten i.v.m. werkzaamheden

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op donderdag 22 en vrijdag 23 juli 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan de Lange Kleiweg. Dit betreft de aanleg van verkeersdrempels én de aanleg van de nieuwe aansluiting van de Laan van ’t Haantje op de Lange Kleiweg. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Lange Kleiweg ter hoogte van de aansluiting van het verlengde van de Laan van ’t Haantje afgesloten voor auto– en fietsverkeer.
 

Om te voorkomen dat de Lange Kleiweg tweemaal afgesloten moet worden, worden onderstaande werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd.

Meer

Samen aan de slag met het middengebied van de Plaspoelpolder!

Samen aan de slag met het middengebied van de Plaspoelpolder!

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Op 29 juni 2021 is het startsein gegeven voor de aanpak van het ondernemende hart van de Plaspoelpolder: het middengebied. Wethouder Armand van de Laar van gemeente Rijswijk, directeur Jan Brugman van het IPP (Industrieschap Plaspoelpolder) en voorzitter Peter Hartevelt van de BBR (Belangen Bedrijven Rijswijk) hebben de intentieovereenkomst getekend om tot samenwerking over te gaan.
 

 Samen gaan zij aan de slag om het vestigingsklimaat te versterken en de Plaspoelpolder een duidelijke positie te geven in de regio. Het doel? Behoud en aantrekken van (nieuwe) bedrijven en werkgelegenheid.

Meer

Integraal Kindcentrum Parkrijk opgeleverd

Integraal Kindcentrum Parkrijk opgeleverd

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Vrijdag 9 juli 2021 is Integraal Kindcentrum Parkrijk opgeleverd. De nieuwbouw biedt huisvesting aan Librijn Openbaar Onderwijs (Openbare Montessorischool Parkrijk) en kinderopvang De Lange Keizer (dagopvang en buitenschoolse opvang). Wethouder Johanna Besteman (onderwijs) overhandigde de sleutels van de nieuwbouw aan Anneloes van der Graaf (Montessorischool Parkrijk) en Tosca van der Knaap (kinderopvang De Lange Keizer).
 

IKC Parkrijk ligt in deelgebied Parkrijk van de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. In dit voormalige glastuinbouwgebied worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd. ‘RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw waar veel jonge gezinnen wonen, er is dus een enorme behoefte aan onderwijshuisvesting in de wijk.

Meer

Lachgasverbod Rijswijk geldt voortaan in hele gemeente

Lachgasverbod Rijswijk geldt voortaan in hele gemeente

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om een voor de hele gemeente Rijswijk geldend lachgasverbod in te stellen. Hiervoor is een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening (APV) aangepast. 
 

Uit rapportages van politie, woningcorporaties en gemeentelijke opsporingsambtenaren is gebleken dat de overlast als gevolg van oneigenlijk gebruik van lachgas zich niet beperkt tot bepaalde plaatsen in de gemeente maar tot de gehele openbare ruimte van de gemeente. In Rijswijk is het nu in de hele gemeente verboden om lachgas op de openbare weg te gebruiken of tanks of ampullen met lachgas bij zich te hebben.

Meer

Getuigen dodelijk ongeval gezocht

Getuigen dodelijk ongeval gezocht

Ingezonden door: Rob Categorie: Laatste NieuwsAuteur:

 

Team Verkeer, dat het dodelijke ongeval van vrijdag 2 juli op de Schaapweg onderzoekt, is op zoek naar getuigen van het ongeval of mensen die mogelijk de aanrijding hebben gefilmd met een dashcam. 

Vrijdag 2 juli werd omstreeks 14.30 uur een 32-jarige Rijswijkse aangereden toen zij met haar snorscooter op de Schaapweg reed. De vrouw kwam later in het ziekenhuis te overlijden aan haar verwondingen. Verkeersongevallenexperts van Team Verkeer startten direct een onderzoek. De betrokken auto en de snorscooter van het slachtoffer zijn in beslag genomen. De 34-jarige Hagenaar die de auto bestuurde, is als verdachte gehoord.

Meer

Pagina 1 van 46> >>